Du har sgt p: +1855*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 10. marts 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Reitzel
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 10 Martz 1855

Kjre Hr Reitzel!

Er De ikke saa venlig og god, naar De modtager dette Brev og medflgende Bog, at bringe samme til Hr Mosenthal, hvis Bopl De veed; han har skrevet mig til at han alt ved Deres Godhed kjendte den danske Gjengivelse; at jeg frst nu sender ham et Exemplar ligger i den strnge Vintertid, man sagde at Pakker og Gods laae saa lnge over paa Veien, men nu gaaer Isen og Vinteren, nu kan den lille Bog hurtig naae Dem. - Siig Hr Mosenthal at Stykket til Dato er opfrt 12 Gange og vilde vre givet, vistnok / oftere, var der ikke indtruffet Sygdom i Personalet. Jeg gldede mig meget ved at lse hans kjre hjertelige Brev og skal snart sende ham Brev og Hilsen igjen! siig Alt dette saa livligt og smukt som De nok kan! -

Selv vil jeg haabe De har det godt! bring min venlige rbdige Hilsen til Deres Hr Principal og hav mig selv i god Erindring. Deres Broder vil vist snart sende Dem et Portrait af mig, han har ladet det gjre efter en udmrket Daguerreotyp, Tegner har bragt et magelst liigt og levende Billede frem, og er det eneste af alle der ligne mig, det eneste jeg nsker adopteret i Verden. Det er ivrigt bestemt for min danske Biographie, men udkommer / ogsaa srskilt. Snart kommer den danske illustrerede Udgave af "Historier"; den slutter sig i Indre og Ydre til "Eventyr." -

I Mai haaber jeg at kunne flyve ud - det er min Tanke - om Gud vil - at blive hele Sommeren i Sydtydskland og Schweitz og nste Vinter maaskee i Rom.

At Lange skal vre Directeur ved Hoftheatret, og at Erik Bgh, i hans Sted, slutter sig til Casino veed De vel. Bournonville giver os snart en ny stor Ballet, den og de tidligere digteriske smukke, bringer han i Sommeren med til Wien, hvor jeg tr troe han vil gjre srdeles Lykke. Lev nu frisk og glad, maaskee mdes vi i Solskin og under grnne Trer, naar nu snart den Tid kommer.

venskabeligst

H. C. Andersen

Til Hr Carl Reitzel i Wien. /

[Udskrift:] Hr Carl Reitzel i Wien.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 356-60)