Du har sgt p: +1855*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 19. marts 1855
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 302. Fra Henriette Wulff.

Classens Have Mandag Eftermiddag [19/3 1855].

Min kjre Andersen!

Hvorfor troer De jeg i dette jeblik just vil skrive Dem til - blodt for at bringe Dem en Hilsen fra Havet, fra de lsnede Blger! I Dag kl 11 brast Isen,2913) og en breed Rende kom til Syne udenfor Trekroner; for hvr Time er den bleven bredere, og nu skummer Blgerne op paa Iiskysterne! Hvor det er herligt igjen at see de kjre frie Blger; de see lidt vrede og mrkladne ud, det er ventelig fordi de have ligget bundne saa lnge; dog kommer der af og til en lille Lysstraale eller Soelstraale, der mildner dem medens de rejse de hvide toppede Hoveder. Jeg tilbringer min meeste Dag ved Vinduet i Dag, jeg kan ikke faae seet mig mt paa det kjre sortladne Hav! Snart vil De vel kunde glde Dem ved det samme Skue, fra Deres Vinduer. Det er en heel Festdag herude hos os, Chr: og jeg har drukket det frigjorte Hav's Skaal - ak gid - dog det er nu ikke vrd at tale om. Hvordan har De det kjre Ven, jeg haaber bedre end naar det fryser. Tak for sidst, Deres Besg! Nu staaer Deres portrait her i Glas og Ramme paa mit Skrivebord, ved Siden af Faders og Henny's. Jeg sidder fangen til min Stoel, med mit syge Been, men har det jo herligt; I Gaar troer?

jeg at have seet to Storke, men er ikke vis derpaa, de kom og kredsede omkring den Storkerede her er i et hjt Lindetre, men den var vel fuld af Iis og Snee - og de skyndte dem bort igjen.

God Aften, kjre gode Andersen, God bless you! Lad mig vide engang ved Lejlighed lidt om Dem, det er saa dejligt at faae Deres Breve. Chr: hilser kjrligst.

Jeg har i disse Dage vret fordybet i Deres Eventyr, skjndt jeg jo hvad man kalder det, kan dem udenad, ere de dog altid saa magels forfriskende og herlige, i Gaar var det isr Sneedronningen2914) der henrev mig.

Farvel, Budet venter, ellers fik De vist meer at hre om Eventyrene, og om Havet, og om saa meget der glder

Deres systerlige Henriette Wulff

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost