Du har sgt p: +1855*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 20. marts 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 20 Marts 1855.

Min kjre ssterlige Veninde!

Tak for Brev og Meddelelse! i Dag, fra mit Vindue iner ogsaa jeg det blaa, det fri, det strmmende Vand, og strax i Dag-Formiddags maatte jeg see det fra Toldboden, saalangt var jeg kommet ud, tnkte paa at overraske Dem med et Besg, men flte mig saa mat, saa anstrngt at det var mig nsten besvrligt at gaae hjem. Jeg fik, som altid i vaadt Veir, Forkjlelse i forgaars, igaar var det ganske La grippe,2915) jeg hostede, fld hen i Vand og Taage og da jeg igaar spiste hos Kammerherre Scavenius2916) var jeg ved Bordet komplet lidende, mit Hovede havde en Fornemmelse som gik der Blseblg og blev slaaet paa Ambolt; saa gik jeg hjem, fandt der Deres kjre Brev, det var mig en Oplivelse og paa den gik jeg allerede henimod Klokken 9 i Seng og laae, uden just at sove, hele Natten der indtil imorges Klokken 8, da flte jeg mig bedre, men mat; gik saa ud, som jeg har skrevet og sidder nu i et saa temmeligt godt Befindende og skriver og atter skriver corrigerende i de Hefter2917) af Biographien der skulle til Bogtrykkeren. I nste Uge haaber jeg at De skal kunne faae de frste 4 Ark, endnu har jeg Intet faaet. - Det er ganske sommerligt i min Stue, Solen brnder paa Vinduerne, det Grnne i Urtepotterne staaer saa friskt, jeg har Foraarsflelse og Flyvelyst!

I Sndags2918) var jeg til Middag hos Enkedronningen, der hrte jeg det Smukke, at Keiser Nicolaus2919) nogle Minutter fr sin Dd fik Breve fra to af Snnerne, det var nok om Krigen, men han vilde ikke hre dem lst, hans Tanke for denne Jord var afsluttet, den vilde og kunde ikke vende sig fra Gud.

De fem Fiskere som igaar drev paa Isen bort fra Skovshoved, hrer jeg ere frelste ved Kastrup, man havde, oppe fra et Pakhuus, ined dem. Deres Broder opdagede jeg ikke paa Kunstnerkarnevalet!2920) Kommer han paa Studenter-Maskeraden?2921)

Vil De ikke nok vre saa venlig at give mig en tro dansk Oversttelse af vedlagte to Breve fra Dickens jeg vil give disse paa Dansk i Biographien!2922) I Lbet af otte Dage faaer jeg dem vel med Oversttelse. Gud veed om Dickens har faaet mit sidste Brev med de to vedlagte Historier? Beed Deres Broder, naar han seer houshold words,2923) de nyeste Hefter, om der ikke, det er fr skeet,2924) staaer en Slags Hilsen til mig i det nye Aar.

Digteren Carl Baggers Enke - hrer jeg - har giftet sig med en Smedesvend i Odense.2925) - Der maa dog vel vre noget Eget ved den Svend, eller var hun saa forskjellig fra sin frste Mand.

En lille Pige traf jeg forleden der ganske alvorlig spurgte mig: er Du Andersens Eventyr! - See nu har jeg rystet mine Nyheders bletr, de flyve, som Indpaknings Stof om den kjrligste og bedste Hilsen til Dem og Deres Broder.

Deres trofast hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus