Du har sgt p: +1855*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 27. marts 1855
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 306. Fra Henriette Wulff.

Classens Have d 27d Marts 55.

Kjre Ven!

I Aftes modtog jeg Deres Brev, herligt som altid, til stor Glde for mig som altid, - kun var De atter lidende, det

var ingen Glde, tvertimod gjr det mig saa inderlig ondt, naar jeg tnker mig hvor pinefuld De maae vre, ved saaledes at imitere den kjre gamle Hr Job.

Havde vi blodt lidt varm Vejer, Foraar og Soel, blev nok Alt strax godt. Vi vilde haabe, haabe - og altid haabe!

Tak for Hilsnen fra den curise Fru Rothe, naar De atter trffes og hun sprger til mig, vil De da vre saa god at hilse igjen og sige hende jeg aldrig tager ud , uden til min Syster, men at det skal vre mig kjrt at see hende herude, naar det er smukt og foraarsagtigt.

Her kjre Andersen ere de Linier De nskede paa Dansk2933) - de frste Tre ere gjengivne aldeles efter hvad der staaer paa Engelsk, - men jeg troer der er lidt Skrivfejl, see efter om de to Ord jeg har understregne med blaat Blk ere saaledes i det Trykte, det forekommer mig lidt forkert; at nogle af de nvnte Forfatteres Navne mangle s

i Enden, er vel blodt en Forglemmelse, og saaledes kan dette vel nok gaae, men seer De at de to understregede Ord ere nogle Andre, vilde De da blodt sige mig det, og det skal blive rette[t]. Har De meer, kjre Andersen, De nsker gjengivet paa Dansk, er jeg parat med den strste Fornjelse, dersom De kan vre tilfreds dermed.

Jeg kan godt lide Bonden fra Fyen der vil have Nelson til sin Slgtning, men det Hele er vel hvad de Engelske kalde - humbug! Hilsnen til Spring's takker jeg for og skal trolig besrge den, jeg skriver just een af Dagene, og lover dem Deres herlige portrait, fr de forlade Europa, som nok bliver hen i Maj.

I Gaar lste jeg Agnete og Havmanden igjen, det er da en forfrdelig melancolsk Bog vilde Weyse sige; - der er uendelig mange dejlige poetiske Steder i - men den er ikke af Deres sundeste Ting! Den hele periode da De skrev den, stod saa levende for mig, som var det nyligt Alt!!

Siden jeg er bleven ldre, kan jeg ikke ofte nok takke Gud for, hvor han har opfyldt den Bn jeg saa ofte har gjordt med Dickens: God keep my memory green! Forstaaer De?

Farvel, kjreste Andersen, siig mig snart at De har endt alle Jobsiader, er glad og tilfreds og tnker venligen

paa Deres Systerlige Henriette Wulff.

Chr: hilser kjrligt.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost