Dato: 2. april 1855
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 307. Fra Henriette Wulff.

Classens Have d 2d April 1855.

Min kjre gode Andersen!

De veed bedre end jeg kan udtrykke det, Alt hvad mit systerlige Sind og Hjerte nsker og haaber for Dem!

Gud velsigne og glde Dem! Jeg nskede gjerne at sende Dem nogle friske Roser i Dag - dog som den gamle Vise2935) siger: hvor skal man Roser plukke, hvor ingen Roser groer - her under Sneen, og da jeg vel vidste det, sad jeg disse Vinterdage, medens Sneen fygede mod Ruden og sydede denne - lidt vel collosale - Rose til Dem, at lne Hovedet til, tag til Takke, og lad Den minde Dem engang imellem om det uforandrede Sindelag hvormed jeg er gjennem alle Aar Deres tro systerlige

Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost