Du har sgt p: +1855*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 3. april 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 3 April 1855.

Min kjre fortrffelige Veninde.

Gud glde og velsigne Dem for det ssterlige Hjerte De bevarer for mig, tak for Hilsenen igaar, for Brev og Roser, de uvisnelige Roser paa den af Dem syede Pude. Min frste Glde igaar var, da jeg i Morgenstunden lod Rullegardinet gaae op, at see en Baad blive roet over fra Brohovedet til Christianshavn, jeg saae aabent Vande, et af Vinterens Baand sprngte, det var mig en Foraarshilsen, en Leven igjen med Verden. Strax derpaa fik jeg deilige Blomster Gusta Collin selv bragte mig, saa kom lille Rigmor og Astrid, de Smaae fra Christinelund,2936) med deilige Lillieconvaller, dem fulgte lille Agnete (Lind)2937) med en Potte fuld af blomstrende Violer, saa bragte Deres Terne mig Puden med Roser, min Vertinde2938) sendte mig et Rosentr, Frken Cold Kopper til at drikke Salep af, Hartmann bragte mig Blomster og Fodposten Brev paa Brev, eet var et Digt fra en beundrende Lserinde; Middagen var jeg hos Drevsens2939) og Aftenen hjemme hos mig selv hvor jeg lste Correctur baade paa Eventyr2940) og paa Biographien; see saaledes gik Dagen og nu er jeg da 50 Aar.

En meget stor Glde havde jeg ellers i forgaars, jeg fik det sidste Hefte af Steenstrups Maanedskrift, der netop udkom og deri var den frste ubetinget erkjendende Dom her i Danmark over mig som Digter, det var en Anmldelse af samlede Skrifter, smukt skrevet, dertil dygtigt, med Kjendskab og Kjrlighed. Alle som have lst den synes srdeles om den; De maa endelig lse samme, har De ikke Maane[ds]skriftet da kan jeg om et Par Dage laane Dem det. Anmldelsen er af Grimur Thomsen.2941)

Deri bliver jeg behandlet saaledes som man behandler mig i Engeland og Tydskland, jeg seer nok at jeg er seet i for god Belysning, men jeg er fr saatidt blevet belyst kun med en Praas, saa kan jeg have godt af at faae lidt Erstatning herfor. - Idag er jeg igjen ikke ganske vel efter varmt Bad, jeg har en isnende Kulde i alle Lemmer, saa det er mig ngsteligt. Udstillingen har jeg omtrent lbet igjennem, smukkest forekom mig en Skov-Indse af Skougaard.2942) Bissen talte jeg i Dag med, han reiser jo snart til Paris og siden til Rom, vil Gud mdes vi da der til Vinter. - Udhngs Ark af Biographien har jeg endnu ikke faaet, men jeg sender disse strax til Dem, saasnart det er mig mueligt at faae to, iaften skulde jeg hre: Dramatic Reading, nemlig Macbeth,2943) bare jeg nu forstaaer det. Hils Deres kjre Broder og tnk venlig paa

Deres trofast hengivne H. C. Andersen.

Til Frken Henriette Wulff.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus