Du har sgt p: +1855*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 2. maj 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 2 Mai 1855

Kjre Ven!

Igaar udkom "Historier", jeg har tilladt mig at skrive Deres Navn paa et Exemplar, vil De see lidt deri, hvorledes de tage sig ud og Billederne ere ordnede. Naar kommer dog den Tydske! - Jeg vilde gjerne at Mosenthal, Forfatteren til Der Sonnvennhoff, han er i Unterrichts-Ministerium i Wien, fik fra mig et tydsk Exemplar. De frste 6 Udhngs Ark af den danske Bog: mit Livs Eventyr, fik jeg iaftes og jeg sender Dem strax disse, De vil allerede ved Gjennemlsningen her finde hvilken strre Gjennemarbeidelse og Forgelse der gaaer igjennem det Hele, uagtet de frste Ark ere de, som nrme sig meest den tydske Udgave; De erindrer de blev til i Italien og Sydfrankerige, hvor jeg ingen Hjlpekilder havde uden min Hukommelse, her derimod har jeg kunnet skaffet tilveie hvad jeg behvede; naar dette blev tydeliggjort for det strre Publicum ude da vil vist denne Bog faae ligesaa mange Lsere, som den for 9 Aar siden udkomne Skizze ved Gesamt Ausgabe. I nste Uge skal De faae en ny Tilsending af Udhngs Ark, disse blive, saa vidt jeg kan beregne i Alt 34 Ark, altsaa rigtignok ingen lille Bog! I Juli kommer jeg til Tydskland, vil Gud, den kommende Vinter agter jeg at blive i Rom. Hils Deres Kone og Svigerfader.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus