Du har sgt p: +1855*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 12. maj 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 12 Mai 1855

Kjre trofaste Veninde!

tak for Deres uendelig kjrlige velsignede Ord i sidste Brev, jeg fik Taarer i inene ved et Par Ting De udtalte, o hvor De er mild, god og forstaaende! - jeg overanstrenger mig ganske i Correctur-Lsning i denne Tid; der er i Trykkeriet sat en Deel Mennesker i Arbeide for at det Hele kan blive sat i denne Maaned, men derved faaer jeg mere Arbeide end jeg kan overkomme og kun jeg kan lse frste Correctur; til ud paa Natten sidder jeg og den meeste Tid af Dagen er jeg lukket inde; i Dag var jeg ganske syg der af; jeg havde hele Natten forud ikke sovet af nerveus Hovedpine og da jeg idag lste nogle Ark fik jeg Smerte i Tindingen og inene, saa blev jeg bange og holdt op; nu er det godt; Jeg kommer lige fra Dronningen,2959) hvor jeg blev kaldet ud, Klokken er over elleve, men her ligger til mig nye Udhngs Ark,2960) disse maa strax imorgen tidlig sendes Dem og saa maa disse Ord flge med, De kan ikke lnges efter Arkene, som jeg lnges efter Deres Ord om disse, denne Gang er det nok isr Sibberns Brev2961) der meest vil interessere Dem, det er fortrffeligt. Hils den kjre Broder, han har dog faaet de danske Vers efter Engelsk.2962) - Lev vel!

Deres trofaste H. C. Andersen.

Til Frken Henriette Wulff.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus