Du har sgt p: +1855*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 14. maj 1855
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 314. Fra Henriette Wulff.

Classens Have d 14 Maj 55.

Min kjre gode Andersen!

Her ere de fire Ark tilbage, med hjertelig Tak - men jeg har nsten lidt ved at lse dem, da Menneskenes Adfrd er mig meere og mere ubegribelig og frastdende jo lnger jeg lser, to Breve have gjordt isr Indtryk paa mig, et Flt af en Mand jeg ikke veed hvem er,2963) ham der skriver om Agnete og anfrer en anden god Vens Mening derom, hvilke Venner min stakkels Andersen har haft! De kunde virkelig med Sandhed sige: Gud bevare mig for mine Venner, mine Fjender skal jeg nok selv vogte mig for! Hvor kunde De - Andersen vlge og have Godhed for et Menneske saa philisteragtigt, koldt, og aandlst som den Fyr; hvilket Brev i det Hele, hvor ynkeligt - baade tnkt og skrevet!2965) Sibberns Brev er herligt og characteristisk, man hrer og seer ham ved at lse det. Fru Lesses Linier De anfre,2966) straale som de reneste Juveler mellem alt det Snavs Deres andre Venner give fra sig.

Jeg blev gandske angrebet og syg i Gaar af at gaae igjennem, blodt lsende, om Alt hvad De har lidt, kjreste Andersen; Gud har jo nu givet Dem Glder derfor, og vil give Dem tifold i en bedre Verden! Da Henny kom og jeg saae hans fromme kloge jne og talede lidt med ham, blev det bedre, dog gjorde det mig saa ondt at vide Dem elskende saa meget Uvrdigt, medens der er saa mange herlige Menneskesjle her paa Jorden, skabte i Guds Billede, men som De aldrig vil lre at kjende. - Har De seet Lieut. Pedersen?2967) Han er her i Byen, og jeg veed det vilde ret glde ham at see Dem - De veed han er meget svag og tr kun gaae ud i godt Vejer, vel har vi nu ikke meget deraf og De er jo heller ingen Kjempe af Sundhed, dog seer De vist gjerne til ham, ikke saa kjre Ven, for at glde ham? Fra Dem til ham er i lige Linie kun kort; jeg veed nok De ikke holder af lange Srejser, men i en Baad fra Enden af Deres Gade gaaer De jo i nogle Minutter over til Christianshavn, og der boer han lige ved hvor man lander i det store ny Huus, paa Hjrnet ved Broen, 2d Sal hos en Broder af sig, Grossere Pedersen. At jeg beder Dem herom er fordi jeg gjerne vil gjre P: en Glde, han er eet af de Mennesker jeg hjt skatter, for sin lige saa dle som skjnne Characteer og herlige begavede Natur! - Nu er her henrivende herude, Gjgen kukker den hele Dag, i Morges vkkede den mig med sit Kuku - staae op, meente den, den sad paa sin gamle Plads fra forrige Aar i Toppen paa Asketret her ved Havedren. - Nu saluterede Lineskibet Waldemar,2968) og Rgen ligger sig hen af det stille blanke Hav, dreven af et sagte Vindpust, - jeg nyder Alt uendeligt herude, midt i Guds dejlige opvaagnende Natur, hvor hvr Time fremlokker meer og meer grnt; Fuglesangen er uophrlig - det er en idelig Lovsang fra Morgen til Aften!

Tak for de venlige Linier med Arkene, men pas dog endelig paa Dem selv, kjre Andersen, De maae ikke overanstrnge Dem med Correctur. De kan troe jeg tnker ofte ofte paa Dem med det inderlige nske at De ret havde det godt, roligt hyggeligt, - og skjndt det just ikke bliver Rolighed glder jeg mig dog til Deres forestaaende Rejse, skjndt vore Veje skilles vide fra hinanden; men selv over Lande og Have veed jeg Deres venlige Brevduer vil flyve til mig.

- God bless you! Gid De havde Tid at lse nogle herlige Amerikanske Bger jeg lser i denne Tid, dog det er jo at byde Bagerbrn Hvedebrd De giver os jo selv af de Allerbedste!

Nok engang tusind Tak for Alt Kjrligt og Godt De sender til Deres tro

Chr omfavner Dem. systerlige Hensiette Wulff.

Har De lagt Mrke til at Romeren Penelli's

Navn er trykket fejlagtigen pag: 152, det gjr jo egentlig Intet, men for en Ordens Skyld. Paa en Haandtegning af Penelli, jeg har faaet af Thorvalsen, har han selv skrevet Navnet saaledes Penelli . 2969)

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost