Du har sgt p: +1855*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 26. maj 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 26 Mai 1855

Kjre Ven!

De har modtaget 12 Ark af "Mit Livs Eventyr", her flger nu de 6 flgende, altsaa har De nu Halvdelen af hele Bogen, denne vil komme ud sidst i Juni-Maaned og et srdeles godt Portrait efter Daguerreotyp flger med, jeg sender Dem allerede eet af disse, her i Kjbenhavn maa derimod Ingen see det fr det flger med Bogen, De forunder vel Billedet Plads paa Deres Vg og naar engang De bestemmer Dem til at have mit Portrait i en Bog vil De da lade samme gjre efter dette (dog ikke fr efter den 1ste Juli). Jeg har lagt et Par Exemplarer ved, disse nskede jeg, ved Deres Omhue, besrgede snarest. Det til Hertugen af Weimar kan flge med det til Beaulieus. Det til Fru Decken, med det til Fru Serre. - De har vel nu lst de trykte Ark og maa see hvor rigere og mere udfrt denne Bog fremtrder; lad ikke Tanke om Honorar genere Dem, her er det jo intet Manuskript der sendes Dem der samtidigen trykkes med den danske, her er det jo en trykt Bog jeg venskabeligt laaner Dem Arkene af fr den udkommer. - Gjr nu Deres Beregning og lad os faae en smuk Udgave. - Sidst i Juni kommer jeg til Dresden over Berlin, jeg er da i Nabolavet. Hils Deres Kone, Datter og Svigerfader og tnk venligt paa Deres

hengivne

H. C. Andersen.

Til

Hr Boghandler Lorck.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus