Du har sgt p: +1855*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 9. juni 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Sor den 9 Juni 1855.

Min kjre ssterlige Veninde!

Nu begynder jeg at ngstes da jeg slet Intet hrer fra Dem; imorgen er det otte Dage siden jeg forlod Kjbenhavn, og netop den Dag afleverede jeg selv paa Posthuset fire Ark til Dem; De pleier altid anden eller tredie Dag efter at have modtaget samme at glde mig med et Par Ord, her i min Skov-Eensomhed hvor Dagene blive dobbelt lange er nu den hengaaede Uge, hvor der intet Smiil er kommet fra Dem, ikke en Skrivelse, endnu lnger end ellers; jeg har Frygt for at De er alvorlig syg; eller jeg maa tnke mig at Arkene ikke er kommet til Dem, ndigt saae jeg disse gaaet tabt; jeg kan ogsaa tnke at De slet ikke har syntes om det De lste, men det er mig igjen ikke troligt da disse Ark saa temmeligt staae i Forhold til de foregaaende. Nu faaer De dette mit Brev imorgen Formiddag, Sndag, tr jeg nu haabe at De samme Aften sender mig en lille Skrivelse, saa har jeg den Mandag-Morgen; min Adresse er: hos Etatsraad Ingemann i Sor; her bliver jeg til Torsdag-Morgen,2984) reiser da et Par Dage til Basns ved Skjelskjr, og saa vender jeg igjen hjem til Kjbenhavn.

Reisen her ud var slet ikke behagelig!2985) det blev et skrkkeligt Uveir med Lyn og Torden, og da dette var trukket over, gik der pludselig, ved Friction, Ild i Forhjulet paa den store Vogn hvori jeg sad, vi vare da tre fjerdingvei fra Ringsted og fem fra Sor, der gik vi paa den vaade Landevei, i en kold taaget Nat, endelig havde vi det Held at der kom nogle tomme Vogne forbi, disse fik vi og jeg naaede Sor Klokken henimod syv om Morgenen. Veiret er smukt og varmt, Skoven deilig grn og Ingemann og Kone hjertens gode og venlige. Nattergalen synger fra den tidlige Eftermiddag ligeudenfor mine Vinduer. Hils Deres Broder hjerteligt fra mig, og skriv ikke mig ind i Glemmebogen. - Har De ikke faaet de fire Ark jeg Sndag den 3die afleverede til Dem, vil De da ikke lade sprge om samme inde paa Posthuset i Fodpostkontoiret, det var i Formiddag[en] jeg selv afleverede dem. - Og nu Lev hjertelig vel! naar jeg hrer fra Dem og jeg faaer nye Ark, som snart skeer, skal jeg sende Dem disse i Krydsbaand.

Deres broderlige Ven H. C. Andersen.

Til Frken Henriette Wulff.

[Udskrift ]

Frken Henriette Wulff

Adresse: Hr Capitain i Marinen Chr: Wulf

Ridder af flere Ordener;

boer i Clasens Have udenfor sterport ved Kjbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus