Dato: 27. juni 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 27 Juni 1855

Kjre, naadige Frue!

frst nu - da jeg imorgen med Dampskibet Schleswig vil reise til Udlandet - kommer dette mit lille Brev for at gjentage min inderligste Tak for de smukke Dage De forundte mig paa deres deilige Gaard, jeg flte mig der saa vel, begyndte at blive hjemme og fornam at man gjerne saae mig, desvrre kaldtes jeg herind til Byen og det har vret meget srgelige Dage. - Gade og Hartmann bre deres Sorg smukt og christeligt! meget ngster mig nu en anden kjr ung Veninde, Jonna Stampe, hun har i Fredags faaet en ddfdt Sn, Collins Familie, som jeg jo er levet ind i, hvor jeg er som Barn i Huset, ere meget urolige for hvad der kan indtrffe og naar man nu, som jeg, staaer i Begreb med paa en lngere Tid at forlade de man ret holder af, saa stiller alt Mrket sig frem i Forgrunden, saa at jeg virkelig denne Gang med liden Reiselyst tager hjemme fra, nsten kunde jeg have Lyst at blive, men det vilde vre for meget af flge en Stemning. Jeg tnker saaledes alt p Gjensynet, og glder mig derved ogsaa et kmmmende Aar at forundes et lidt lngere Ophold paa det hyggelige, smukke Basns! i nste Uge kommer "mit Livs Eventyr", jeg har overdraget Hr. Delbanco at besrge det i mit Navn til Deres Naade og haaber at dersom det ret tiltaler Dem da faaer jeg derom et lille Brev til Dresden Postrestante, efter den 16 Juli gaae Brevene til Mnchen postrestante. - Vil De bringe Frken Schumacher og den engelske Dame min hjertelige rbdige Hilsen; den kjre lille Otto, ligesom ogsaa hans Sster haaber jeg ikke glemme mig til vi mdes igjen, da skal jeg vistnok bringe dem begge en heel Pose fuld af Eventyr og Historier. Og nu lev vel! en lys og deilig Sommer i Hjemmet, Sundhed og Glde!

Deres taknemlig hengivne [Underskriften er bortklippet]

Til

Fru Scavenius fdt Moltke.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus