Dato: 3. juli 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Dresden 3 Juli 1855.

Min kjre ssterlige Veninde!

Iaftes kom jeg her til og skriver strax i Dag2999) for at takke Dem for al Deres Inderlighed og Hjerte for mig; den lille Brevdue kom ganske rigtig lige under Mens Klint hvor Skovtoppene stode i Aftenbelysning, det var deiligt Veir, Sen, som et vaddret Baand; allerede Klokken 5 nste Morgen naaede jeg Kiel; og blev der kun til Toget gik afsted; halv elleve var jeg i Hamborg og nste Dag fli jeg, for en Forandrings Skyld, over Berlin, men hvor jeg ikke besgte en Eneste, hvilede mig godt ud i Hotellet og saae Sndagaften en ganske smuk Ballet Esmeralda,3000) efter Victor Hugos Notre Dame; den hele Reise frembd Intet der satte mig i Lune, jeg har aldrig, som denne Gang flt mig saa fortrykt, det vil sige, ikke bedrvet, men lidt forniet ved at komme ud; Veien er kjedsommelig, Solen brndte, Stv og Trthed lagde sig over mig, og saa den evige Sprgen om Pas er mig altid en Plage; frst da jeg igaar naaede Dresden, kom i mit gamle Hjem Stadt Rom, hvor Alle, selv Portner og Kelner kjende mig og jeg saae venlige Ansigter, flte jeg mig hyggeligere; jeg mrker at det at reise er nu for mig, mere at leve med Mennesker, end at see paa Husene. - I Theatret fik jeg

Madam Birck-Pfeifers Mutter und Sohn efter Frken Bremers Nabofamilierne, men hvor det var rdsomt! alt det Originale i Romanen, den svenske Farve og Liv var udvisket; det var ikke den originale ma chere mere Frken Bremer giver, men en flintehaard Comedie-Madam! nei hvor det Stykke er slet, og saa bliver man ligesom aandelig gjennemkartet og dryppet med Salt og Peber! hu! - iaften skal jeg da hre Profeten .3002) - Ved Bordet igaar hrte jeg at der er Cholera i Prag, ja Rygtet fortller, men det er ikke vist, ogsaa i Tplitz, det ngster mig noget og naturligviis har det allerede virket ind paa min Mave! At ogsaa Phantasus skal have Vrelser dernede i det Mad-Svlg, det er lidt underligt. Paa Torsdag3003) tnker jeg at vre paa Landet hos Serre's , derfra er i lige Luft-Linie neppe mere end fire Mile til Tplitz, men af Landeveien 10 a 12; dog de onde Magter frygte vel Gud, men de flge ikke Landeveien, som man siger.

Nu har De vel fra Delbanco faaet Mit Livs Eventyr og fr De skriver til mig, lst de sidste Ark, lad mig saa hre om disse og det Hele, samt hvad Godt Andre sige. Bring Fru Lsse min inderligste Hilsen! - Saaledes som jeg ieblikkelig er stemt, troer jeg at d[er]3004) ikke bliver noget af Touren til Italien, men at jeg i Octobers Begyndelse kommer igjen hjem til Kjbenhavn.

Hils Deres Broder hjerteligt og kjrligt og naar De sender Deres Sster Brev da siig at det var mig ganske bedrveligt ikke at faae hende og Kock at see fr jeg drog afsted! Lev nu frisk, glad og vel!

Deres broderligt sindede H. C. Andersen.

E. S.

Indtil videre

sendes alle Breve til mig: Dresden post restante.

[I Marginen paa 2. Side:

] I Hamborg traf jeg i Hotellet Marmier ,3005) der kom fra Rgen.

[Udskrift ]

Til Frken Henriette Wulff.

Adresse Capitain i Marinen Chr: Wulff. Ridder af flere Ordener.

Clasens Have udenfor sterport. Kjbenhavn.

[Skrevet med Blyant med Henriette Wulffs Haand: Fredag Eftmg Kl. 5.

Da vi nu kom hjem fra en dejlig Tour, traf jeg Andersens Brev. Det er i dette ieblik det Bedste jeg har, derfor sendes det Dig. Pas mig godt paa det.]

Tekst fra: H.C. Andersens Hus