Dato: 4. juli 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Dresden den 4 Juli 1855

Kjre Ven!

I Torsdags reiste jeg fra Kjbenhavn og kom i forgaarsaftes over Berlin her til Dresden, hvor jeg bliver nogen Tid; vi sees da i Leipzig! - Jeg har for omtrent fire Uger siden leveret til Hr Delbanco flere Udhngs Ark af "Mit Livs Eventyr", for 14 Dage siden fik han de sidste Ark og sagde at de med de tidligere strax vilde komme afsted, har De nu modtaget disse, altsaa det Hele. Han lovede mig at, som i Lverdags, skulde der blive sendt mig, det frste Exemplar af min ovennvnte Bog, han vilde sende den enten directe til Dresden, der er den ikke kommet, eller til Dem; har De modtaget den, eller saasnart den kommer, da lad den endelig med Jernbane eller Post paa det hurtigste sendes mig: "Dresden post restante". Endnu Eet maa jeg plage Dem med, ogsaa et Sprgsmaal; For over fjorten Dage siden skal De fra Delbanco have faaet nogle Aftryk af mit Portrt, han sagde mig ved min Afreise, at De forlngst havde modtaget dem, der var ed, jeg bad Dem gjernme selv paa Deres Vg, de andre Stykker nskede jeg fordeelt til et Par Venner i Tydskland, mellem disse var Fru Serre i Dresden, men hun har intet modtaget siger hun mig og er meget lngselsfuld efter at det skal komme. - Derom hrer jeg jo ogsaa. Hils Deres Frue, den lille Datter og den kjre gamle Svigerfader og lad mig snart hre lidt fra Dem selv. venskabeligst

H. C. Andersen.

E.S.

En Hrr Ritzius, jeg veed ikke hans Virkekreds, men han er vistnok Musiker, har vret saa hflig at besge mig og jeg lovede ham et Exemplar af "Fliedermtterchen", som han i mit Navn vilde afhente hos Dem, er De ikke saa god paa min Regning at give ham et saadant.

Til

Hr Boghandler Lorck i Leipzig.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus