Du har sgt p: +1855*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 19. juli 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Maxen 19 Juli 1855.

Min trofaste, ssterlige Veninde!

I Dag reiser jeg fra Maxen hvor jeg nu har vret omtrent 14 Dage, Reisen gaaer til Mnchen , derhen beder jeg at alle Breve gaae post restante. Jeg skulde egentligt frst til Weimar, den kjre Storhertug har nylig skrevet at han sikkert venter mig, men jeg stter det ud til Hjemreisen, ellers kommer jeg alt for seent til Schweitz. Iaftes modtog jeg hjemme fra Kjbenhavn hele syv Breve,3014) jeg havde hele den vrige Tid kun modtaget eet eneste, De kan tnke Dem hvilken Glde det nu var, og mellem de syv var Deres, og alle vare de gode, alle sagde de mig at min Bog blev srdeles meget lst og vel optaget; jeg var saa opfyldt af Brevene, dem jeg seent ud paa Natten atter gjennemlste, saa at, da jeg kom tilsengs, var det mig umueligt at sove, Klokken slog eet, den slog to, jeg har egentligt havdt en temmelig svnls Nat, men den var dog een af de bedste paa denne Reise, thi jeg fler mig slet ikke oplivet, fri, glad, som tidligere, jeg veed ikke selv! Jeg har saa temmelig opgivet Reisen til Italien og een af Grundene dertil er at Cholera viser sig lige fra Venedig over Verona til Turin, jeg maa altsaa vil jeg til Rom tage gjennem Sydfrankerige og hvorledes mon det staaer til der og i selve Italien; dog min Bestemmelse tager jeg frst i Schweitz. - Her i Maxen har man nsten levet for at gjre mig det hyggeligt og godt. Mit Fyrretr staaer stort og kraftigt omgivet af Roser, det har dybt under sig en, mellem grangroede Bjerge, indsluttet Eng, hvor just nu Het staaer i Stakke, dernede ligger en lille Landsby mellem Kirsebrtrer og Kastanier og Landeveien til Toeplits, som er 3 a 4 Mile herfra, slynger sig forbi; Tret selv staaer saa hit over Dybden, som to, tre Gange Rundetaarn. Componisten Henselts Frue3016) var her for nogle Dage, vi gjorde med Fru Serre en Tour til Rabenhorst, et FjeldPartie der hrer Godset her til, under en Klippe maatte jeg lse en Historie, jeg lste een af de korteste og tog Svanereden, til Erindring herom, har Fru Serre ladet hugge i Klippen, og det staaer allerede med store forgyldte Bogstaver3017)

Dem dnischen Schwan

d: 11 Juli 1855

Gartneren er i Dag der ude at plante rundtom, jeg var der igaar og plantede efter eget Valg en Deel Skovmrker. Deres kjre Brev maa jeg endnu engang vende tilbage til, det var saa rigt, sandeligt et Girandola af milde, kjrlige Flelser, hvor De dog er god mod mig, hvor fordlet sees jeg ikke gjennem Deres Sjl, naar mon vi nu mdes! dog Brevduerne ville flyve oftere jo lngere vi fjernes! Hils paa det Inderligste Deres Broder, ligesom ogsaa Deres Sster i Norge, nste Gang jeg skriver til Dem, lgger jeg et lille Epistel indeni til hende, denne Gang derimod kommer her eet til Deres Naboerske Fru Lss,3018) vil De ikke nok snarest lade det komme i hendes Hnder. Her i Maxen havde vi forleden et Par vestindisk varme Dage, jeg kunde ikke aande, ja da vi mod Aften kjrte en Tour var Luften nede i Dalen saa heed og dd at vi maatte vende om, thi jeg kunde ikke aande; nu har vi det nsten for koldt, igaar havde jeg endogsaa min Vinterfrakke paa, Blsten var saa kjbenhavnsk gjennemtrngende at det ganske var Efteraar; Maxen ligger rigtignok meget hit, Dresden ines som nede i en Dybde og hele det sachsiske Schweits synes ikke at vre mere til veirs end vi, men det er det dog, Knigstein, Lillienstein og Bastei,3019) see os over Hovedet, vi have dem lige foran os i den store Have ved Gaarden. Daglig ruller det som Kanon-Salver, det er store Sprngninger i Marmorgruberne, her er stor Drift,3020) megen Arbeidsomhed. Iaften skal jeg i Dresden hre af Mozart en Opera jeg endnu slet ikke kjender, nemlig: Idomeneus.3021) - Lad mig vide naar De skriver hvorledes i mit Livs Eventyr De finder det hele givne Billede af rsted,3022) ligesom ogsaa det mindre af Fru Hartmann3023, selv troer jeg naturligviis at de ere klare sande og charakteristiske, men jeg veed ikke om de saaledes vise sig for Andre. Har De talt med Grimur Thomsen, jeg lnges efter at hre det Indtryk hele Bogen har gjort paa denne begavede, mig velvillige Natur; En stor Deel veed jeg han vil skatte! hils ham meget.

Deres broderligt hengivne H. C. Andersen.

Til Frken Henriette Wulff.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus