Dato: 1. august 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Collin, g. Lind
Sprog: dansk.

Brev nr. 38

Fra H.C. Andersen til Louise Lind, f. Collin den 1. august 1855.485

Mnchen 1ste August 1855.

Kjre Fru Lind!

Medens jeg endnu var i Maxen modtog jeg Deres velsignede Brev, tak derfor!486 Deres Sster derimod har jeg slet Intet hrt fra; nu veed jeg hun er dog kommet til Byen. Jeg fler mig slet ikke glad og vel ude og en stor Deel ligger i den Frygt jeg har for Cholera, som sniger sig rundt om i Tydskland, fra Wien til Magdeburg og ganske sprrer mig Veien ind i Italien, Reisen der hen har jeg opgivet; Bjergegnene have fr vret fri for denne afskyelige Syge, nu er den naaet ind i Tyrol mlde Aviserne og i Schweitz er det mistnkeligt, dog der hen gaaer jeg, op paa de hie Bjerge maa jeg dog engang endnu og trkke Veiret; jeg er glad veed at Eduards gik til Wildbad det er eet af de Steder der ganske hre til de sunde. I Leipzig traf jeg Musikhandler Lose487 fra Kjbenhavn, han sagde mig at han var reist sammen med Eduards og at de maatte vre i Leipzig, jeg lb fra Hotel til Hotel, men fandt Ingen; da jeg senere kom til Mnchen fandt jeg Brev fra Deres Fader, han skrev at de gik over Nrnberg og Mnchen,488 jeg lod strax hver "Fremdenliste" komme og saae deri: "E. Collin, Ritterguths Besitzer aus Kopenhagen", jeg styrtede hen til det Hotel hvori Familien skulde findes men de vare afreiste Dagen forud, netop om Morgenen som jeg kom om Eftermiddagen; det var mig en heel Sorg; vi ere saaledes nsten saa godt som reist sammen gjennem hele Syd-Tydskland uden at trffes; de gik til Bodense ved Schweitz for derfra at gaae op til Stuttgart, det gldede mig, saa faaer dog Jonas og Louise schweitzer-tyroler Bjerge at see i nogen Nrhed. Saa snart jeg nu hrer fra Deres Fader om Edgar489 kommer eller ikke reiser jeg til Wildbad og siger "God Dag!" jeg glder mig der til og det vil jo ogsaa fornie dem at see et Ansigt fra Hjemmets Kreds. Overmorgen, kjre Fru Lind, er det Deres Fdselsdag, jeg skal drikke Deres Skaal og ret levende tnke paa Dem, dog det gjr jeg jo altid, Hjemmets Kjre ere mig denne Gang saa forunderligt i Tanke, som skulde jeg aldrig komme hjem mere. I Nrnberg er den gamle Borg490 nu ganske smagfuldt restaureret, Kongen og Dronningen491 opholde sig der en Tid, da jeg paa Gjennemreisen hrte det lod jeg mig mlde og blev paa det hjerteligste modtaget. Vi spiiste om Middagen i den prgtige Riddersal; paa Hofmarschallens Tilsigelses Kort blev jeg kaldt: "Herrn von Andersen Knigl. dnischer Hofrath", De skulde ikke vide noget om jeg har faaet denne nye Titel hjemme?? Nok sagt, der var meget behageligt paa "Borgen"; om Aftenen gav Byens General492 et stort Bal for Majestterne og jeg blev indbudt, saae hele Nurnbergs Ungdom. Da Rosenkildes493 reiste fra Byen gav jeg dem et Brev med til Serres, et Anbefalings Brev, men deri stod om min Ankomst og derfor bad jeg srdeles at man vilde aflevere det, men det har de Mennesker glemt, mig bade de saa smukt om at indrette det saaledes at vi mdtes i Mnchen, der maatte de indtrffe efter den 22 Juli, jeg gldede mig dertil og uagtet det var von Serres Fdselsdag den 28 og man her saa gjerne havde beholdt mig, ja idelig bad mig derom, blev jeg mit Lfte tro og reiste til Mnchen, men her er ikke Spoer af Rosenkildes ikke engang Brev post restante, det de, under alle Omstndigheder, havde lovet at skrive, det er sikkre Folk! Jeg havde gldet mig til at vre dem til Tjeneste, Noget jeg her kunde! Fru Balling,494 Sster til Frken Nbo, har jeg lovet et Brev men jeg kan ikke nie agtig huske Adressen saa jeg tr give det paa Posten, derfor lgger jeg det her inden i Deres, De er jo nok saa venlig at faae det niagtig besrget og det findes vel efter min Udskrift, fra Huset hvor hun boer kan man ine Thorvaldsens Musum.495 Deres Fader maa nu have det lidt eensomt da de Fleste er borte, De alene bliver! Her i Mnchen overraskedes jeg veed at nsten alle Geistlige hilse mig, en stor Deel Borgere, jeg kunde ikke forstaae det, men det blev vrre endnu, kom jeg ind i eller ud af en Kirke, strax lb Brnene hen for at kysse mig paa Haanden! "Hvad er dog dette!" sagde jeg ligesom Jeppe paa Bjerget og saa er det, at jeg skal ligne srdeles "Domherren i Mnchen",! fortl smaa Pigerne det! en lille Een, der ikke var Agnete496 uliig kom og vilde igaar absolut kysse mig paa Haanden. I Dresden hvor jeg traf Jomfru Benedichsen497 fra Kjbenhavn, gav man hver Aften Opera, hun havde i 14 Dage faaet flere end i hele Vintertiden hjemme; her i Mnchen er det hver Aften Tragedier, i det nemlig Frken Seebach498 fra Wien giver Gjsteroller, siig Einar, som har lidt Flelse for hende fra Jane Eyre,499 at jeg igaar gjorte hendes Bekjendtskab, vi spiiste sammen hos den bermte Professor Liebig;500 hun er ikke smuk men har et klogt Ansigt; efter Bordet lste Geibel501 sin nyeste Tragedie502 hit nede i Haven, der vender ud til Gaden, han declamerede saa voldsomt at Folk stimlede sig udenfor og saae ind til os, jeg var ulykkelig med at skjule mit Smiil derover! Hils nu hjerteligt Deres Mand, samt Ingeborg, Anna og Agnete! hils Deres Sster inderligt! og alle Kjre! Nu har De da heelt lst mit Livs Eventyr? Lad mig hre noget godt derom!

lev vel! Deres broderligt hengivne H.C. Andersen.503

Tekst fra: Ejnar Askgaard