Du har sgt p: +1855*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 10. august 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Augusta Collin
Sprog: dansk.

Stuttgart 10 August 1855

Kjre Fru Collin!

Igaar kom vi her til, boe godt, spise fortffeligt og leve i stor Enighed; jeg troer Edgar morer sig srdeles og det ermig en uendelig Glde! I Ulm blev i et Dgn saa den prgtige Kirke spadserede ved Donau og kjrte saa igaar paa henved tre Timer her til Stuttgart, her laae Brev fra Jette Collin at de gldede sig Alle til min Ankomst, hun vidste naturligvis ikke om Edgars Besg og det var morsomt for os om hun endnu var uvidende derom , men det er hun vel neppe; hendes Brev var over 8 Dage gammelt; paa samme Tid kom Brev fra Storhertugen af Weimar, at jeg endelig fra Stuttgart maatte gjre en Udflugt til Wildbad hvor han var; det trffer sig jo ganske herligt, jeg trffer da Eduards og Weimars! To Dage have vi bestemte at blive der, nu see vi om hvorledes det smager os! Reisen fra Ulm til Stuttgart frapperede Edgar, det er ogsaa en riig deilig Natur, hele 14 Mile bestandig som en Kjkkenhave, Bnner, Grskar, Kartofler og paa alle Sider mgtige Viinbjerge og alle Marker med Mais og Frugttrer! Her bugnede med bler, Prer og Blommer en Mngde Ruiner laae paa Hiden og saa gjorte vi Farten i een af de store amerikanske Vogne med 36 Vinduer og 72 Personer i hver Vogn, det er en komplet lang Hus! Slottet og Schillers Natur er endnu det eneste her i Stuttgart der har gjort Indtryk paa os nu komme jo lige fra Mnchen / om denne Stad har Edgar alt skrevet, jeg vil altsaa holde mig derfra. I Basel er Cholera, der komme vi altsaa ikke, Bern er mistnkt, derfor tnke vi nu at stikke lige ned paa Zurich, naar vi har endt vort Besg i Wildbad, derfra skal jeg skrive til Een eller anden af Familein. Er De endnu paa Silkeborg da hils Fru Malle Drewsen, hvem jeg glder mig til at faae Brev Fra, Hr. "Kommandeuren" skulde ikke falde paa det! Samme dog hos mig en endnu strre Stjerne end Kommandeur-Stjernen. Seer De hvor Edgar skriver flittig, nu maa De ogsaa lnne ham derfor! - Til sin Bedstefader skrev han med dette Brev som er lagt indeni. - Hils hjerteligt og inderligt Deres Mand, det Brev De strax skriver sendes til Zrich, post restante, men skeer det ikke strax, da maa vi opgive at faae det fr efter Schweitzer-Touren og da sge det i Heidelberg post restante. Lev hjerteligt vel!

Deres inderligt hengivne

H. C. Andersen

E.S.

Er Theodor endnu paa Silkeborg da mange Hilsener til ham ligesom til Bindesblls og andre Venner, maaske til Waldemars og Smaapigerne, item Arthur! - Andersens Bnk holder sig vel endnu? De skulde see hvorledes Andersens Tr og Bnk i Sachsen folder og tage sig ud! - ja, ja, naar jeg vinder det store Lod, flyve vi alle derhen. - Ingemann skriver smukt derom i "Hvor i Verden Deres Eventyrfugl flyver hen, der voxer dem altid et Tr!" See, det var net sagt! -

Resten af brevet er skrevet af Edgar Collin

Tekst fra: H.C. Andersens Hus