Dato: 24. august 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Zrich 24 August 1855

Kjre, naadige Frue!

Allerede forlnge siden skulde jeg have skrevet for at sige Dem min hjertelige Tak for det venlige Brev De gldede mig med i Dresden, men, som De veed, Daagene flyve hen paa Reisen og fr man ret veed det er man i stor Brev-Gjld,dog i Tankerne har tidt De selv og deres deilige Hjem vret hos mig og jeg glder mig meget til igjen at mdes med dem og deres hjemlige Kreds. Da deres Brev kom til Drewsden var jeg i Maxen, et Sted De kjender af "mit Livs Eventyr"; det lille Lrketr jeg der omtaler er nu blevet et stort Tr, tre gange hiere end jeg, en Bjergs er anlagt rundt om det, Roser plantede, og Udsigten, er fra en Hide mere end 10 Gange Rundetaarn. Her tilbragte jeg en fjorten Dage hos kjre Venner, der foruden deres Hjertelag for mig ere meget formuende og der-for kunde og gjorde alle Dagene til Festdage. I een af Klipperne, der paa Godset blev, i Anledning af at jeg der lste Historien "Svanereden" indhugget med gyldne Bogstaver "den danske Svane 11 Juli 1855". I Nrnberg var, under mit Ophold der, Kong Max og hans Gemalinde, jeg samlede altsaa der med disse to elskvrdige Mennesker og kom ikke til Hohenschwangau: I den store Riddersal oppe paa Borgen var Taffel, det hele Liv havde noget Ridderligt fra Middelalderen, Byens frste General gav for de hie Herskaber et stort Bal, hvor jeg saae hele Nrnbergs smukke Ungdom. I Mnchen blev jeg fjorten Dage; Frken Seebach gav Gjsteroller og jeg blev derfor overvldet med Tragedier, ikke af frste Rang alle. Kaulbach har tegnet et deiligt stort Stykke efter et af mine Eventyr, Engelen der frer det dde Ban med Blomster op til Himlen; hos ham og hos den bermte Lrde Professor Liebig tilbragte jeg isr de smukkeste Dage; over Ulm og Stuttgart naaede jeg til Wildbad i Schwarzwald, hvor min Ven Etatsraad Collin var med sin Kone og ogsaa her traf jeg endnu Een, jeg ret holder af, nemlig Storhertugen af Weimar; fire meget behaagelige Dage levede jeg i denne stille Natur, men, uagtet det jo er meget smigrende, blev skrkkeligt overvldet med Besg og Presentationer, hele Bade-Selskabet vare, syntes det, Venner af min Musa, og jeg var dem saaledes en Nyhed i deres stille Liv. - Schaffhausens Vandfald frembd en strre Vandmasse iaar, end da jeg tidligerre var her, man arbeider nu paa en Jernhbane her, en stor Bro kommer saaledes ligeover Vandfaldet. - Efter at have touret om i Schweitz undgaaende Basel og Zrich hvor der er Cholera og "Ruhr", besteeg jeg i forgaars Rigi og blev der et dgn i det deiligste Veir man kan tnke sig. En Mngde Landsmnd mdte jeg paa selve Bjerget ligesom tidligere paa Vierwaldstedtersen; med fru Kerr og Datter har jeg, uden at vide det, boet i Hotel i Luzern, vi mdtes ikke desvrre, nu er hun i Inter-laken. Cholera raser i Lombardiet, den er fra Bologna naaet Florentz, jeg har stor Angest for denne skrkkkelige Sygdom, og har derfor opgivet min Reise til Italien, jeg vender tilbage til Danmark, vil saa et andet bedre Aar sge til Rom, sidst i September, vil Gud, eer jeg i Danmark. Cholera griber imidlertid om sig rundt om i Tydskland, det kan maaskee blive slemt nok at slippe igjennem, dog hvad Gud vil skeer! - Jeg er nu i Zrich hvor jeg har gjort et interessant Bekjendtskab nemlig med "Tannheusers" Componist Wagner; over Heidelberg gaaer jeg snart fra Schweitz til Frankfurth og dersom Deres Naade der vilde forunde mgi en Glde, saa erholder jeg fra dem et lille Brev: "Frankfurt am Main Poste restante", og da hrer jeg hvorledes De selv, Sn og Datter have det, og jeg hrer hvilket Indtryk "Mit Livs Eventyr", det De vistnok nu har lst, har gjort paa Dem. Alle Breve fra Hjemmet tyde paa at jeg har Glde af denne Bog, jeg veed ogsaa at jeg har skrevet den heeeelt ud af mit Hjerte. - Gid dette Brev maa finde dem glad og vel og at de altid venligt vil erindre

deres taknemlig hengivne H. C. Andersen. Deres Naade

Fru Scavenius fdt Moltke.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus