Dato: 31. august 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 332. Fra H. C. Andersen

Frankfurt den 31 August 1855.

Min kjre ssterlige Veninde!

Siden jeg sidst skrev er [jeg] flyvet vidt om! Vildbad,3053) midt inde i Schwar[z]wald, var mig dog nsten for levende, jeg traf der Collins (Eduards), jeg samledes med Storhertugen af Weimar, de fleste Badegjster sgte mig med Venlighed og Tak! Siden har jeg vret i Sehweitz3054) hvorhen ogsaa Cholera er naaet og har gjort mig Opholdet mindre hyggeligt; jeg gjen-saae Schaffhausens Fald,3055) seilede paa Vierwaldstttersen3056) og besteeg Rigi!3057) - Edgar Collin3058) der har, fra Mnchen fulgt mig og nu reiser hjem, blev syg paa Vierwaldstttersen,3059) jeg kom i stor Angest og fik ham i Land i den lille Stad Brunnen, bragte ham i seng og - selv af denne Angest sprang Glde, netop i det lille Hotel hvor jeg var kommet, boede Thorald Lss, vi samledes saaledes, han pleiede Collin, der Dagen efter var rask og vi gjorde samlede Tour til Flelen. I Hotellet laante vi en Bog at lse, man bragte en Schweitser-Folkecalender,3060) og netop i samme var mit Portrt og en Slags Biographie, nu fik jeg ogsaa Interesse for Beboerne og over alt mdte jeg Venlighed og milde ine. Veiret var det deiligste det i Aaringer havde vret og det nd vi oppe paa Rigi, hvor hit op fra Luzern, den electromagnetiske Telegraph er ledet. - I hvor smukt og godt end Alt var, flte jeg mig dog ikke hyggelig, lngtes efter Hjemmet. I den lille By, Heilbron blev jeg syg,3061) fik voldsom Dia[re], troede det forbi,3062) Collin pleiede mig, jeg kom i en Varme, som jeg aldrig har kjendt og som har angrebet hele min Hud saa jeg er som pidsket med Nlder og det endnu, imidlertid er jeg over Heidelberg naaet Frankfurt og vil nu til Weimar,3063) hvorhen jeg beder Dem sende Brevene posterestante! - Imorges gik jeg op at see Keisersal3064) og der mdte jeg Landsmnd, en dansk Boghandler3065) kom og hans frste Hilsen var: Der venter Dem et ordentligt Angreb hjemme paa Deres ny Bog! - Det afficerede mig, rgrede mig, jeg lider endnu derved, denne fortsatte Meddelelse af Ondt ude, denne Skaansellshed mod mig hjemme. Jeg svarede at det ikke var rimelig at man i Danmark kunde angribe mit Livs Eventyr, og Manden forsikkrede han vidste det af Forfatteren selv, Hr Levin , der havde vret hos ham og sagt at han var blevet anmodet om at tage fat paa den Bog og at allerede 3 Ark vare skrevne. Min Flelse herved, min Stemning vil De forstaae, jeg var bestemt paa om 3 Uger at vre hjemme, gldede mig til Velvillie og Opreisning og saa venter mig kun Slamkisten!

Jeg fler mig ikke rask! jeg fler mig krnket, bedrvet, bitter! - mine bedste Flelser og Tanker sendes Dem, reis bort, reis lykkelig, bliv frisk; og glad, hils Deres Broder og Sster og send mig, snart nogle venlige Ord og hvorhen jeg herefter har at skrive til Dem,

Deres broderligtsindede H. C. Andersen.

[Udskrift ]

Til Frken Henriette Wulff.

Adresse: Capitain i Marinen Chr: Wulff

boer i Clasens Have udenfor sterport ved Kjbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus