Dato: 3. september 1855
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

274. Fra E. Collin.

d. 3die Septb. [1855]

Kjre Andersen. Vi fik da Deres Brev igaar til vor store Beroligelse, efterat vi saalnge have ventet paa Efterretning fra Dem. Deres vrige Udtalelser af Deres Flelser i Anledning af en forventet Kritik forurolige mig ikke, da jeg kjender Dem og Deres Stemninger; og dette var et Stemningsbrev. Jeg havde faa ieblikke iforveien en Samtale med Professor Rasmus Nielsen, som med megen Varme udtalte sig for Bogens Eiendommelighed; det er dog noget Andet end Hr. Levin! Fra Jette faaer jeg samme Dag flgende Linier fra Wildbad, idet hun beskriver sin Omgang med Fyrstinder og med Commandanten paa Wartburg:

Andersen er naturligviis Hovedgjenstanden for vore Samtaler, og det er ham jeg kan takke for den megen Venlighed der vises mig; siig ham dette, og at jeg fortryder hvert respectstridigt Ord, jeg har sagt ham. Han er gruelig bermt!

See, det er dog ogsaa noget Andet end Hr. Levin. Til Overflod vil jeg bemrke, at Jonas er paa Deres Parti, og at det ikke kan vare lnge, inden han kan banke Hr. Levin.–Forresten er det jo uvist, om det Hele ikke er Sludder. Jeg kunde jo gjerne faae fat paa Manden; men oprigtigt talt finder jeg, at De er for god til at lade sprge, jeg for god til at sprge, og Hr. Levin for daarlig til at blive spurgt. Jeg vil raade Dem at overdestillere Deres Forfngelighed og udvinde saamegen concentreret Selvflelses som behves for at hve sig over Dgnets Jammerligheder. Men jeg kan ogsaa give Dem et andet Raad, som kan bruges strax og gjentages indtil Virkning, nemlig: De skal stille Levins Billede ganske tydeligt frem for Deres ie, sammenligne ham med den hele Skare af Deres Venner, slaae et af Deres sdvanlige Knips op i Luften og raabe hit: Aa skidt! Vil De hilse Kammerherre Beaulieu overordentlig meget fra mig. Det gjorde mig formelig ondt at skilles fra den Mand, saaledes tiltalte han mig. Jeg har neppe gjort et tilsvarende Indtryk paa ham; der hrer lidt meer Tid til, at jeg skal aabne mig saaledes, at Folk kan kjende mig. I Begyndelsen er jeg altid lidt formel. Men han er en vakker, aaben og dannet Mand, som jeg nok gad komme i nrmere Berring med.

Jeg venter Jette hertil Sndag d. 9de September.

Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter