Dato: 10. oktober 1855
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Christinelund d. 10de October 1855.

Det var underligt for mig forleden Dag at faae Hilsen fra Dem fra to forskjellige Sider, uden selv personlig at hre fra Dem; jeg veed nok De mener mig det lige kjrligt, og det var jo ikke meer end billigt, at jeg frst skulde nske Dem "Velkommen hjem", inden jeg hrte fra Dem, og De maae da heller ikke troe, at jeg misundte hverken min fortrffelige Frken Charlotte det Brev hun satte saa megen Priis paa, eller min kjre Elise Deres venlige Interesse for hende, nei, kjre Andersen! men jeg kunde ikke lade vre at see efter om Posten ikke ogsaa bragte mig Brev fra Dem. Nogle Dage efter sendte Moder mig Deres nydelige Forringer til Brnene, og jeg saae jo deraf, at De havde tnkt paa os i {Jdlandet og ligeledes da De kom hjem. Tak for de nydelige Ting; som Brnene ere srdeles glade over, og som jeg hver Dag maa vise dem, thi jeg vil ikke betroe slige Ting til deres Varetgt; saasnart de saae disse Ting, hentede de frem af deres gamle Legeti hvad de vilde sende Dem, men jeg frygter for, at De ikke vil blive videre forniet over en Vogn uden Hjul, eller en Kegle, som knap kan staae. Jeg maa hver Aften lse for dem i Deres Eventyr, som tidt koste Rigmor Taarer; og naar de saa have sagt Godnat til os andre, ende de med: "Godnat, Andersens Eventyr." Gud vre lovet, de kjre Smaae ere raske, jeg fryder mig dagligt over deres rde Kinder. De lnges strkt efter deres gode kjbenhavnske Venner og sprge saa ofte naar vi skulle til Kjbenhavn, der har de ogsaa deres bedste Venner.

Hvorledes lever De, min kjre Ven! og hvorledes har De levet? Deres Breve til Hjemmet har jeg af og til seet,, og af Edgar veed jeg at han har moret sig udmrket paa Reisen; Tante Gusta har flere Gange udtalt sin varme Paaskjnnelse af at De tog Edgar med. Det er ogsaa smukt af Dem, at vre saa god imod Familiens Ungdom, De er en tro Ven. Jeg er jo igrunden glad ved at vide Dem i Kjbenhavn, det er jo dog tidt beklemmende at tnke paa, at de Kjre er saa langt borte fra En, at man ikke altid vilde kunne naae dem, hvis der tilstdte dem Noget; men jeg nsker saa inderligt, at denne Vinter saa maa blive gldelig for Dem, Deres Veninde, Charlotte Raben og jeg drak forleden paa, at det maatte blive Dem en god Vinter! Gud give Dem Glde i Deres Hjertes kjreste Forhold, og give Dem Ligevgt til at mde Ukjrlighed og Misforstaaelse, Gud lade Deres Venners Hengivenhed opveie Smerten af Deres Modstanderes Angreb! Ved at lse Deres "Livs Eventyr" har jeg jo klart seet, at man faaer rigeligere af gode Gaver og Kjrlighed, end af Ondskab og Nd, og derpaa maa man tnke naar de Dage komme, som "ikke behage os".

Besger De nogensinde Gade? han er saa rar at tale med, saa naturlig og dyb i sin Sorg; Gud vil vre hans Hjlp. De Moderlse har jeg holdt i mine Arme, og har seet Sophies kjre Trk i hendes Datters Barneansigt, de Brn maae jeg altid holde af.

Elise har bedet mig hilse Dem og takke for Deres Venlighed, "sig ham at det var nydeligt at han tnkte paa mig," Hun vil gjerne lse Deres Bog, men frygter at det vil vare en rum Tid; naar den er lst, skriver hun til Dem. Jeanina og llolger hilse ogsaa saa venligt. Vilde De gjre mig den tjeneste at sige til Moder at vi have det godt, og at jeg snart, meget snart skriver til hende, men jeg har saamange Forsinkelser, at jeg ikke altid kan vre prcise med Breve; vil De hilse alle mine Kjre saa inderligt. Henrik og Brnene hilse paa det Venligste, De seer vist Henrik i Byen Sndag eller Mandag. Brnene tale saa ofte om Andersen, deres gode Ven.

Bevar mig i god og kjrlig Erindring og husk paa at De har en Ven i det Fjerne.

Deres Jonna Stampe.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus