Dato: 10. oktober 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 10 Oct 1855.

Min trofaste, ssterlige Veninde!

Nu har jeg vret over otte Dage i Kjbenhavn, og fler mig vel og hyggelig; igaar gik jeg ud til Fru Lsse, det var mig underligt at skotte ned til Deres gamle Qvarteer og tnke at De var borte, langt ude paa det rullende Hav! Fru Lsse talte meget om Dem, saa inderligt, saa varmt og deeltagende, jeg sender Dem fra hende en velmeent trofast Hilsen; ogsaa i Brevet til mig fra Frken Bremer3083) var saa kjrlige Ord og Udtalelser om Dem, at de vilde rre og glde Dem. - Det er mig saa slsomt at De er borte, jeg veed ikke selv, jeg savner Dem saa meget, det er mig nsten, som jeg ikke nok havde viist og udtalt hvor inderligt jeg skjnner paa Deres ssterlige Sind, Deres gjennem Aaringer trofaste opmuntrende Sindelag! men gjennem Tiderne - og en deilig Evighed have vi Alle klares det meer og meer, man forstaaer Menneskene og sig selv! - Jeg mder, ved Hjemkomsten, saa megen Venlighed, de Fleste komme mig saa aabne, saa varmt udtalende, imde; mit Livs Eventyr har tiltalt, og kun det undrer mig at Mange sige: hvor turde De saa aabent give Dem selv! - hvor turde De fortlle som til en Ven og dog vide at Dren stod aaben og Fremmede hrte derpaa! - Jeg har ikke tnkt paa de Fremmede!

Nyt her hjemmefra har jeg ikke meget af; det nrmeste er det Kongelige Theater, i dette finder jeg Ombygningen,3084) naar den endelig skulde vre, er meget anstndig, men Decorationen er saa tung, saa trykkende saa overlsset at man med Ret kan sige det Halve er nok! - Forteppet, hvis Motiv er fra det gamle Teppe, Genier der drage et Gardin tilside, er komplet en Prostitution i en Kunst-Anstalt; De begriber at det er af Troels Lund; de Genier man trffer paa Skildtene rundtom i Gaderne kunde med Ret beklage sig over at de ikke have faaet Plads paa Teppet, de see dog menneskelige ud, men hvad Troels Lund har givet er de vrste Gliedermnd jeg har seet, Lemmerne falde fra og de see ud som overkjrte eller lagt under Rulle; saa galt skulde jeg ligestrax kunde gjre det og det uden at vre een af Stadens 36 Mnd. Jeg kjeder mig i det Theater, kan ikke die Casino nu, Hoftheatret3086) er det eneste fremadskridende, men det ligger jo en Miil fra mig, saa at De seer at jeg maa, som man kalder det, slaae mig fra Theatret! - Litteraturen har heller intet Nyt, det eneste er en Bog af Ingemann: Tanke-Breve fra en Afdd,3087) der ere skrevne med Friskhed og Ungdom, men de ere mig nsten for friske, og den baggesenske Tone klinger mig fremmed hos den dybe kjrlige Ingemann; dog Bogen har meget fortrffeligt, kun smlter den ikke sammen med min Tanke om Overgang fra Dd til evigt Liv, som det kaldes. - Thorald Lsse er nu kommet til Rom, Choleraen der, skriver Bravo,3088) er ubetydelig; eet Arbeide af en Dansk (Kollberg)3089) roses, nemlig en Satyr med en Viinsk. Bournonville3090) gjr ikke ret Lykke i Wien, de ere ikke modne der for hans Balletter; Juliette Price dandser med for lange Skjrter og er for qvindelig; det klares vel nok!

Heiberg fremturer i at have sin Villie; Opera holder han ikke af, men da Skuespillet savner Krfter til at udfres maa Sangen dog benyttes, nu giver han hele Operaer i sorte Klder, nylig fik Folk hele Jesonda3091) af Spohr, men hvor alle de Syngende stode opstillede i sort med Noderne i Hnderne og saa gik Teppet op og ned mellem Acterne; nu skal Fidelio ogsaa gives paa lignende Consert Maade; Mngden forstaaer da ikke et Ord af det Hele, da den ikke sidder med Textbogen. - Kirkegaard er meget syg, hele Underdelen, siger man, er blevet lam, han skal vre paa Hospitalet; en Theolog Thura har skrevet et raat

Digt mod ham.3094)

Vil De takke Deres Broder for de tilsendte Hefter af de forenede Staters Historie! - min Tanke er hos ham og Dem og jeg kan nsten gyse ved Tanken om det daarlige Ophold De har paa Skibet, Dage og Uger, med rullende Ser, Kulde og Blst. Dette Brev faaer De da paa Fastlandet i Solskin og under grnne Trer, her hjemme begynder det i Dag med Efteraarets skarpe Vinde, Regn og Rusk, Bladene flyve om, Rendestenene lbe over, Gaderne bilde sig ind at de ligge ved Nilen og samle frugtbar Dynd. Kort fr min Ankomst var her eet Cholera-Tilflde,3096) senere har vi, Gud skee Lov Intet hrt herom, derimod i Sverrig griber den om sig. Lieutenant Pedersen besgte jeg i Sor,3097) jeg fandt ham ret vel, han tnkte paa i disse Dage at tage til Kjbenhavn! - Men nu lev vel! Gud glde og bevare Dem og Broderen og lad mig snart hre fra Dem.

Deres trofast hengivne H. C. Andersen.

Til Frken Henriette Wulff

i Vestindien.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus