Dato: 17. november 1855
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 336. Fra Henriette Wulff.

St Barthelemy3098) d 17 November 55.

Min kjre gode Andersen, min troe Broder!

Tanken flyver dagligen over Verdenshavet til Dem, men nu, da jeg for et jeblik er til Roe, maae jeg sige Dem det, sige Dem, hvor hjerteligen jeg lnges efter at hre fra Dem og Alle de Elskede i det fjerne Hjem! Vores Odyssee herhid, har De naturligviis alt lst i Syster Idas Brev, der nu er paa Vej til Europa, og som jeg haaber vil vre i Danmark frst i Dec:, medens dette vil komme til Julen. Jeg vil derfor Intet gjentage af vores Rejse hertil, ikke fortlle Dem om den idelige uafladelige Modvind siden vi slap Kanalen, om den mrkelige hj[e] S vi bestandigen maatte arbejde op imod, men som undertiden var mrkelig skjn, naar den var saa hj, at Skibet laae paa en Blge som en lille Spaan; ja Hjertet udvider sig ved sligt et Syn, det er jo Noget den dristigste Phantasie, ikke engang Deres min Ven, kan forestille sig; hvor vilde jeg nske De ogsaa engang kom ret til at leve saaledes med Oceanet, nst efter Himlen er det jo det mgtigste Vor Herre har vist os! Hvor elsker jeg det store uendelige Verdenshav, hvor ofte maatte jeg udbryde, nej Niagara er dog Intet mod en Blge af denne umaadelige og umaalelige Storhed! -

See os nu her paa denne lille vestindiske , den fattigste og ufrugtbareste af Alle, og dog hvor smuk! I otte Dage have vi nu vret her, og nydt af Landjordens Behageligheder, der gjr godt efter en lang og besvrlig Srejse. Frugter, Blomster, Friskt af al Slags nyde vi i rigeligt Maal, og den venligste Gjestfrihed af Alle, fra Gouverneuren3099) til den couleurte Befolkning, Alle vil de vise os deres venlige Sindelag som kjrkomne Gjester. - Her sidder jeg nu paa denne lille svenske , i et gte vestindisk Huus, med Vinduer og Dre aabne til alle fire Verdenshjrner for at Vinden kan vifte Kjlighed, her er dog 24

Gr: og jeg befinder mig kosteligt derved, er bleven fuldkommen rask og fri for alle Smerter, ja min kjre broderlige Ven, det forekommer mig nsten som et Mirakkel, at jeg der ikke har kundet gaae i et Aar eller den frste Maaned ombord - nu er saa rask og styrket at jeg i Gaar gjorde en Ridetour paa 4

Timer, galopperede i den strkeste Soelhede, og fler mig i Dag raskere end nogensinde, saa det er en beviist Stning, at jeg er en aldeles tropisk Natur. Dagligen sendes os de praktfuldeste Blomster, der prange her paa Bordet, de fleste ukjendte i Norden ja i Europa, af sjelden Sknhed i Form og Farve. Banana, Ananas ere her saa hyppige som Kartofler hjemme. ens Befolkning er i Grunden mere fransk end svensk; da Inbyggerne fra tidligere Tider ere franske Udvandrede, der havde nedsadt dem paa en fr den franske Konge Ludvig d 15 skjenkede en til Gustav den Tredie - 1771. Men medens vi nu gotte os ved Varme, Blomster, Frugter, hvordan er det med Dem, min kjre Broder og Ven, hist oppe i Norden mellem Snee og Iis, i Storm og Taage! Gud give De var saa rask, som jeg nu er det; og med Legemets Velbefindende ere alle friske Livsaander vendte tilbage, jeg fler mig atter ung paa Sjl og Legeme! Chr er Gudskelov rask og fornjet, og dandsede i Gaar Aftes hos Gouverneuren som var han kun 20 Aar; ja den velsignede Soel udver en magisk Virkning, og disse Lande med evig Sommer er jo en Herrens Velsignelse. - For i Dag Farvel jeg skal nu med Gouverneuren hen og see en Fattig skole bestyret af 4 soeurs charitables fra Guadeloup, dernest til Dine, og saa ombord i Aften og sejle i Nat til St Croix - derfra meer - og der venter jeg Breve - gid Skibet havde samme Iil som min Tanke og min Lngsel; det ahner mig at fra min tro Broder vil jeg ogsaa finde venlige Ord!

St. Croix- Christiansted kaldet Basinet d 27. Nov: 1855.

Og saaledes var det! Ved vores Ankomst traf vi dejlige kjrlige Breve, og deriblandt Deres , min kjre gode Andersen! Tak, Tak for Alt Godt og Kjrligt, og det var hvrt Ord i det kjre Brev. Hvor det dog er en Hjertensglde for mig i dette Liv at min tro, kjre broderlig[e] Ven holder af mig, og saa uforandret gjennem alle de Aar! - Gudskelov at De fler Dem tilfreds hjemme; at De nu ogsaa maatte vre rask i Vinter, haaber jeg, og De vil ofte sige mig det, nu der atter ligger en lang Adskjellelse i Tid og Rum mellem os, Deres Breve ere mig saa kjre og uunvrlige. Venner af Dem trffer jeg da Gudskelov overalt, ombord paa vores lange Serejse var Eventyrene og Historierne,3100) den daglige aanlige Fde, der blev altid lst hjt af dem, og ofte naar Sen gik hjt og jeg laae paa min Madras paa Dkket, lst[e] en lille Pige for mig om De vilde Svaner om Ole Lukje om Storkene og Blgerne med de hvide Hoveder rejste dem hjere end Skibet, for at kikke ind til os og hre paa hvad Andersen fortalte! Tak for Brevet fra Fredrika Bremer,3104) det var kjrligt og inderligt som altid, ja De skulde see de Breve hun skriver til mig, kaldende mig mange dejlige Navne som Syster og Veninde, mit Hjerte giver hende dem varmt igjen, kan De troe! Jeg glder mig til hendes ny Bog,3105) jeg veed vist jeg vil sympathisere med hende, thi vore Anskuelser i den Retning gaar Haand i Haand.

Er det virkelig saa, at De min kjre Ven, har en Roman3106) for, fra vores Tid? Det er en stor Opgave. Siig mig endelig Alt om den, hvad jeg maae vide. I Dag bliver der ikke mere Tid at skrive, jeg er idelig afbrudt af Besg, de ere hjertelig venlige herude i Colonierne. Og Klimatet er henrivende! Gud give jeg havde Dem her, i denne store kjlige Hal, fuld af Blomsterduft, og den yndigste, kjlige Sbrise strmmende her igjennem. Deres Portrait staaer og lner sig op til et Glas med friske Roser! Jeg er rask og glad og inderlig Taknemlig for al det Gode jeg har at takke Gud for!

Hils kjrligen Fru Lesse, og beed hende hilse Thorald. Skriv snart og meget. Chr: omfavner Dem kjrligen og saa gjr Deres

tro Syster Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost