Dato: 26. november 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 26 November 1855.

Min kjre ssterlige Veninde!

i dette ieblik, denne Formiddag, faaer jeg et Par Ord fra Deres Sster at hun i Dag henimod Klokken 12 sender Brev til Dem om jeg vil skrive, ja, det veed Himlen jeg vil, men der er ikke Tid til noget ordentligt Brev, det bliver kun denne lille Sddel, et aandeligt Haandtryk for Dem og Deres herlige Broder! - Igaar begyndte Frostveiret, i Dag have vi den frste Snee. I Forgaars, Lverdagaften, kom hertil fra Sverrig General Canrobert,3107) blev modtaget med Hurraraab, spiiste igaar hos sin Minister og skal i Dag til Kongen, senere er Aften-Feste for ham hos Enkedronningen, Prindserne etc. - Igaar otte Dage blev Sren Kirkegaard begravet,3108) der var frygtelig Trngsel i Frue Kirke, men Stolene vare ikke lukkede op, der var Intet ret arangeret, Damer med rde og blaa Hatte lb ud og ind, item Hunde med Munkurv; ude paa Kirkegaarden, efter at Tryde havde kastet Jord paa Kisten traadte en Hr Lund,3109) Sstersn til den Afdde, frem og opponerede mod at Kirkegaard var begravet paa den sdvanlige Maade, Meningen af Talen var nok, at han havde jo mldt sig ud af Samfundet og det var derfor mod Afddes nske at begrave ham i dette.3110) Det var nu Skandale! siden har Lund ladet sine Ord trykke i Fdrelandet med en Efterskrift, som er meget uklar, det Hele, synes mig et Vrngbilled af Sren Kirkegaard. Den gamle Theater-Lirekasse paa Torvet dreie ideligt de to Stykker Elverhi og Dyveke, Dyveke og Elverhi! - Casino har daarligt Huus undtagen om Sndagen, Hoftheatret er det meest besgte hvor Hedt og Wiehe glimre. Med Bournonvilles Erkjendelse i Wien gaaer det endnu ikke frem,3112) Balletten Abdallah gjorde ikke Lykke, og Toreadoren har heller ikke hjulpet; nu har han senere ingen Ballet faaet frem, og den preusiske Balletmester Taglioni3113) er engageret, men jeg haaber at Bournonville dog bryder Bane med sine digterigske Balletter. Jeg tnker paa min ny Roman og har skrevet to smaa Historier for Folkecalenderen: rens Tornevei og Jdepigen denne sidste hrer vistnok til een af mine bedste Smaafortllinger.3114) Hartmann har componeret sex Smaastykker for Fortepjano, jeg har sat dem i Text, en lille Historie er det blevet.3115) Ingemanns seneste Bog er et Digt: Tankebreve fra en Afdd, de skildrer Mellemtilstanden efter Dden fr vi trde ind i Salighed. Gamle Geheimeraad Stemann dde i forgaars.3116) Billedhuggeren Kolberg i Rom har leveret en Faun som rver en Viinsk, der roses som et fortrinligt Arbeide; i Dagbladet samles en Pengesum for at stte Kolberg i Stand til at give det i Marmor.3117) - Men nu har jeg rystet min Nyheds-Pose ud over dette lille Blad, det flyve vel over Havet til Dem, hvor De nu er! Jeg lnges meget efter at hre fra Dem og Deres Broder.

Hjerteligst og trofast H. C. Andersen.

[I Marginen pas 2. Side: Hilsener fra Frken Bremer,3118) som jeg har Brev fra - Hilsener fra rsteds!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus