Dato: 13. december 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 338. Fra H. C. Andersen.

Til Frken Henriette Wulff.

Kjbenhavn 13 December 1855

Min kjre ssterlige Veninde!

Nu ere vi omtrent midt i December og til Dato er intet Brev fra Dem, (med Undtagelse fra Kanalen) indtruffet, det er lidt for lnge; dog jeg vil haabe at De og Deres Broder gaae nu i varmt Solskin under grnne Trer og modne Frugter, vi have derimod Snee, frosne Ruder og skarp kold Vind, dog et heelt Stykke gte dansk Sommer fra Poesiens Rige have vi ogsaa at qvge os i og det er et nyt stort Digt Hjortens Flugt af Christian Winther; det er magelst deiligt, og har i Lbet af 14 Dage naaet et nyt Oplag, det er det Bedste vi eie af denne Digter og det er hele 19 Ark; strax lste jeg det samme Dag jeg fik det og da det om Aftenen var endt skrev jeg efterflgende lille Vers der nste Dag kom i Fdrelandet3120) og nu gjlder for omtrent Udtrykket af den almindelige Mening.

Christian Winther.

(efter Lsningen af hans Digtning Hjortens Flugt)

Han snitted' i Tret - det dufted'

Af Klver og Bogens Blad,

Han Hjorten jog og der klang os

Et dansk uddeligt Qvad.

Det er saa frisk, som en Rose,

Det er som den fuldmodne Frugt,

Saa rigt, saa sundt og saa lifligt,

Og saa har det Tonernes Flugt!

Mit Livs Eventyr har i disse Dage af Godske-Nielsen vret anmldt i Dagbladet,3121) saa srdeles smukt, saa gjennemgaaet og velskrevet, det er en Anmldelse der kan stilles ved Siden af Grimur Thomsens velmeente, godt skrevne Artikel om de samlede Skrifter. Landsmndene faae lidt Skjnd fordi det har varet lidt forlnge fr man har forstaaet at paaskjnne min Genius, men der indrmmes, at man i den sidste Tid haver taget gode Tillb dertil.3122) - I Fdrelandet er nu begyndt Dickens nyeste Roman Lille Dorrit i to Bger, frste Bog: Fattigdom. - Hartmann har udgivet: Novelette i sex Smaastykker for Pjanoforte, sat i Text af H. C. Andersen. - Fra Vennerne Worsaae og Grimur Thomsen kan jeg hilse, de ere leende og glade! - selv har jeg det godt, paa Forkjlelse nr, der kommer og gaaer; jeg skriver paa Romanen og hrer stadigt Etatsraad Esrichts Forelsninger mod Materialisterne; de interesserer mig srdeles. Nu skal Schous Monument3125) reises paa Pladsen mellem Fru[e] Kirke, Bispegaarden og Universitetet. ehlenschlgers faaer sin Plads ved Garnisons Kirke lige for Amaliegade.3126) - Lev vel! hils den kjre Broder.

Deres trofast hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost