Du har sgt p: +1855*

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 20. december 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: August Bournonville
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 20 December 1855.

Kjre Ven!

tak for dit inderligt velkomne Brev, med Alt hvad det bragte om Dig og dine, om hele Livet i Kunsten og det Skjnne, jeg spnder strax igjen det hvide Blad i Ramme og maler i hast Stykker af Hjemmet, hvor nu Alt er i travl Bevgelse til Juletr [ndret til Julen]; Grantrene [sic] ere allerede paa Torvet, Legetiet straaler gjennem de halvfrosne Ruder og jeg selv, som altid mod Juleaften, staaer med Bordet fuldt af broget Papir og har Sax og Klister for at skabe Slotte, Riddere og Damer, som alle muelige Underligheder til Venners Juletr; - Af Julens mange Bger maa een nvnes, det er en strre Digtning af Christian Winther, (19 Ark) "Hjortens Flugt"; da jeg havde lst den ud, jeg slap den ikke fra jeg begyndte til jeg havde den frdig, var jeg saa opfyldt af dette rene Vld Poesi at jeg strax skrev et Digt til Christian Winther, det kom nste Dag i Fdrelandet og man har vret glad der ved, Bogen har allerede oplevet andet Oplag, uagtet der trykkedes 1000 Exemplarer. Her er mit Vers.

Christian Winther.

Han snitted' i Tret - der dufted'

Af Klver og Bgens Blad

Han "Hjorten" jog og der klang os

Et dansk uddeligt Qvad!


Det er som den friske Rose,

Det er som den fuld modne Frugt,

Saa rigt, saa sundt og saa lifligt,

Og saa har det Tonernes Flugt!!

Hartmann har strax componeret to af Sangene i Winthers Digt, og de ere allerede sjungen i Studenter-Concerten. Du maa see at faae den Bog til Wien, I ville alle faae Hjemvee ved den Danskhed der dufter fra dette Digt! - Det er en Glde! Med det kongelige Theater gaaer det stadigt tilbage og alle Blade overvlde Heiberg og tale om den Fortrd han gjr, som Directeur; Fru Nielsen har allerede i lang Tid meldt sig til Tjeneste men der gives aldeles ingen Stykker hvori hun optrde, Berlingske Tidende har anket derover, og igaar var i Fdrelandet en lang, ikke sluttet Klage over Theaterdirectionen. Overskous Stykker indtage en betydelig Plads paa Theatret; Capriciosa, der slet ikke egner sig for denne Slgt, giver imidlertid fuldt Huus; Phister og Rosenkilde er de to Brere af Stykket. - Fru Heibergs Sster er i disse Dage dd, hun var nok i lang, lang Tid syg. - Sundheds Tilstanden her hjemme er meget svvende, een Dag har vi T, nste Dag 11 Graders Frost, der for hoste og hive vi Alle; hvert Huus har idetmindste Forkjlelses Syge, derimod, Gud skee Tak, er vi fri for Cholera, der endnu er i Stockholm; hvorledes staaer det til med samme i Wien. Frken Bremer har jeg igaar Brev fra hun arbeider paa en ny Bog, som dog ikke saa snart vil komme ud, jeg forstaaer at den er af religis Indhold. - Endnu kommer her stadigt Bger for og mod Sren Kirkegaards Udtalelse, dog Intet af stor Betydenhed, - Fru Nissen-Saloman er her og give Concerter, der ikke stort behager, det er rigtignok jo ogsaa nr Julen og det er ikke Concerternes Tid; hun er en stor Sangerinde, har en herlig Stemme men - men, jeg siger som Fiskerne i Eventyret: Nattergalen: "det [ndret til' der] er Noget, som mangler!" Hun rrer mig ikke! - Jeg har i denne Winter flittig besgt Etatsraad Esrichts Forelsninger, "mod Materialismen", de have i hi Grad tiltalt mig, de aande saa ganske det jeg selv troer og tnker om denne Sag og dertil har han et herligt levende Foredrag; nu er desvrre disse Forelsninger endte. Hartmanns "Novelette" sex Musik-Stykker for Pianoforte, sat i Text af H. C. Andersen ere udkomne og jeg hrer kun Glde over dette deilige Musik-Stykke. - Hos Collins er Alt, Gud skee Lov, ved det gode Gamle; det glder dem Alle gjennem mig at hre fra Dig og din Familie; Excellensen har srdeles paalagt mig at bringe Dig sin Tak og sige at han saa inderlig tag[e] Deel i Alt hvad Dig og din huuslige Kreds angik [ndret til: angaaer], han, ligesom Ingeborg og Louise sende Eder Alle de hjerteligste Hilsener. Det fornier mig at Du har gjort den gamle Castellis Bekjendtskab, hils ham meget fra mig, ligesaa Seidl, dersom Du mder ham; jeg gad vide om Du er truffet sammen med Fru Gthe, hun er en prgtig Kone, aandfuld og god! - Nu skal da, i Januar liden Kirsten, med det forandrede Navn "Klein Karin", under Liszts Anfrsel gives i Weimar, gjr den Lykke der, da venter jeg, at den skal bryde sig Bane i Tydskland og ogsaa blive sjunget paa det keiserlige Theater i Wien, - Saa, nu har jeg rystet min Nyheds Pose, malet paa det hvide Blad, Smaat og Stort hjemme fra og skynder mig med at faae det afsted, at det maaskee dog Juledag kan naae til Dig! i Tanken flyver jeg selv med, seer Eder Alle ind i de straalende ine og nsker at det nye Aar maa oprulle Meget [ndret til meget] Velsignet og Godt for I kjre Venner! - Vi mdes da - vil Gud - ude eller hjemme! naar Nytaars-Stjernen er tndt, knager det vel lidt strkere i Isen, men Solen vinder Krfter og en skjn Dag kommer Storken med Foraaret paa sin Ryg, og saa kalder Reisetiden. - Seer Du Laube, saa hils ham, ligesaa Mosenthal, jeg veed ikke om den sidste har faaet mine illustrerede Historier fra mig, ere de ikke komne, da vil de vist snart indtrffe. Meyerbeer, om han erindrer mig endnu, han har engang hdret mig med sit Besg i Berlin, jeg havde Brev til ham, saa siig hvor levende han og den korte Stund er mig i Tanke! og nu lev vel! naar jeg igjen hrer fra Dig, kommer en ny Due med et lngere Brev under Vingen.

din hjerteligt hengivne Ven

H. C. Andersen

[Skrevet i venstre margen p tredje side:]

Lad mig endelig hre om Virkningen af Napoli, ligesom om Componisten til Nordstjernen! Hils paa det smukkeste den elskvrdige Juliette Price ligesom ogsaa Ftteren!

Til Hr Balletmester Bournonville Ridder af Danebrog/

[Udskrift:]

Wohlgeborne Herrn Balletmeister A. Bournonville

Ritter von Danebroge

K.K. Theater in Wien

frei

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Kjbenhavn den 20 December 1855.

Kjre Ven!

tak for dit inderligt velkomne Brev, med Alt hvad det bragte om Dig og dine, om hele Livet i Kunsten og det Skjnne, jeg spnder strax igjen det hvide Blad i Ramme og maler i hast Stykker af Hjemmet, hvor nu Alt er i travl Bevgelse til [Juletr ndret til:] Julen; Grantrerne ere allerede paa Torvet, Legetiet straaler gjennem de halvfrosne Ruder og jeg selv, som altid mod Juleaften, staaer med Bordet fuldt af broget Papir og har Sax og Klister for at skabe Slotte, Riddere og Damer, som alle muelige Underligheder til Venners Juletr; - Af Julens mange Bger maa een nvnes, det er en strre Digtning af Christian Winther, (19 Ark) "Hjortens Flugt"; da jeg havde lst den ud, jeg slap den ikke fra jeg begyndte til jeg havde den frdig, var jeg saa opfyldt af dette rene Vld Poesi at jeg strax skrev et Digt til Christian Winther, det kom nste Dag i Fdrelandet og man har vret glad der ved, Bogen har allerede oplevet andet Oplag, uagtet der trykkedes 1000 Exemplarer. Her er mit Vers.

Christian Winther.

Han snitted' i Tret - der dufted'

Af Klver og Bgens Blad -

Han "Hjorten" jog og der klang os

Et dansk uddeligt Qvad!

#

Det er som den friske Rose,

Det er som den fuldmodne Frugt,

Saa rigt, saa sundt og saa lifligt,

Og saa har det Tonernes Flugt! -

Hartmann har strax componeret to af Sangene i Winthers Digt, og de ere allerede sjungen i Studenter-Concerten. Du maa see at faae den Bog til Wien, I ville alle faae Hjemvee ved den Danskhed der dufter fra dette Digt! - Det er en Glde! /

Med det kongelige Theater gaaer det stadigt tilbage og alle Blade overvlde Heiberg og tale om den Fortrd han gjr, som Directeur; Fru Nielsen har allerede i lang Tid meldt sig til Tjeneste men der gives aldeles ingen Stykker hvori hun optrde, Berlingske Tidende har anket derover, og igaar var i Fdrelandet en lang, ikke sluttet Klage over Theaterdirectionen. - Overskous Stykker indtage en betydelig Plads paa Theatret; Capriciosa, der slet ikke egner sig for denne Slgt, giver imidlertid fuldt Huus; Phister og Rosenkilde er de to Brere af Stykket. - Fru Heibergs Sster er i disse Dage dd, hun var nok i lang, lang Tid syg. - Sundheds Tilstanden her hjemme er meget svvende, een Dag har vi T, nste Dag 11 Graders Frost, der for hoste og hive vi Alle; hvert Huus har idetmindste Forkjlelses Syge, derimod, Gud skee Tak, er vi fri for Cholera, der endnu er i Stockholm; hvorledes staaer det til med samme i Wien. Frken Bremer har jeg igaar Brev fra hun arbeider paa en ny Bog, som dog ikke saa snart vil komme ud, jeg forstaaer at den er af religis Indhold. - Endnu kommer her stadigt Bger for og mod Sren Kirkegaards Udtalelse, dog Intet af stor Betydenhed, - Fru Nissen-Saloman er her og give Concerter, der ikke stort besges, det er rigtignok jo ogsaa nr Julen og det er ikke Concerternes Tid; hun er en stor Sangerinde, har en herlig Stemme men - men, jeg siger som Fiskerne i Eventyret: Nattergalen: "[det ndret til:] der er Noget, som mangler!" Hun rrer mig ikke! - Jeg har i denne Winter flittig besgt Etatsraad Esrichts Forelsninger, "mod Materialismen", de have i hi Grad tiltalt mig, de aande saa ganske det jeg selv troer og tnker om denne Sag og dertil har han et herligt levende Foredrag; nu er desvrre disse Forelsninger endte. Hartmanns "Novelette" sex Musik-Stykker for Pianoforte, sat i Text af H. C. Andersen ere udkomne og jeg hrer kun Glde over dette deilige Musik-Stykke. - Hos Collins er Alt, Gud skee Lov, ved det gode Gamle; det glder dem Alle gjennem mig at hre fra Dig og din Familie; Excellensen har srdeles paalagt mig at bringe Dig sin Tak og sige at han saa inderlig tog Deel i Alt hvad Dig og din huuslige Kreds [angik ndret til:] angaaer, han, ligesom Ingeborg og Louise sende Eder Alle de hjerteligste Hilsener. /

Det fornier mig at Du har gjort den gamle Castellis Bekjendtskab, hils ham meget fra mig, ligesaa Seidl, dersom Du mder ham; jeg gad vide om Du er truffet sammen med Fru Gthe, hun er en prgtig Kone, aandfuld og god! - Nu skal da, i Januar liden Kirsten, med det forandrede Navn "Klein Karin", under Listzs Anfrsel gives i Weimar, gjr den Lykke der, da venter jeg, at den skal bryde sig Bane i Tydskland og ogsaa blive sjunget paa det keiserlige Theater i Wien, - Saa, nu har jeg rystet min Nyheds Pose, malet paa det hvide Blad, Smaat og Stort hjemme fra og skynder mig med at faae det afsted, at det maaskee dog Juledag kan naae til Dig! i Tanken flyver jeg selv med, seer Eder Alle ind i de straalende ine og nsker at det nye Aar maa oprulle [Meget ndret til:] meget Velsignet og Godt for I kjre Venner! - Vi mdes da - vil Gud - ude eller hjemme! naar Nytaars-Stjernen er tndt, knager det vel lidt strkere i Isen, men Solen vinder Krfter og en skjn Dag kommer Storken med Foraaret paa sin Ryg, og saa kalder Reisetiden. - Seer Du Laube, saa hils ham, ligesaa Mosenthal, jeg veed ikke om den sidste har faaet mine illustrerede Historier fra mig, ere de ikke komne, da vil de vist snart indtrffe. Meyerbeer, om han erindrer mig endnu, han har engang hdret mig med sit Besg i Berlin, jeg havde Brev til ham, saa siig hvor levende han og den korte Stund er mig i Tanke! og nu lev vel! naar jeg igjen hrer fra Dig, kommer en ny Due med et lngere Brev under Vingen.

din hjerteligt hengivne Ven

H. C. Andersen

[Skrevet i venstre margen p tredje side:]

Lad mig endelig hre om Virkningen af Napoli, ligesom om Componisten til Nordstjernen!

Hils paa det smukkeste den elskvrdige Juliette Price ligesom ogsaa Ftteren!

Til Hr Balletmester Bournonville Ridder af Danebrog/

[Udskrift:]

Wohlgeboren Herr Balletmeister A. Bournonville

Ritter von Danebroge

K.K. Theater in Wien

frei

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 56, 28-29)