Dato: 31. januar 1856
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 341. Fra Henriette Wulff.

Til Andersen.

St. Thomas Gouvernements-Huset d 31 Januar 56.

Min kjre broderlige Ven!

I dette jeblik, da alle Dampbaadene, der som Radier fra eet Centrum, liggende og dampe, ville til at fare afsted med Posten til alle Verdens Hjrner, og mine Breve ere lukkede for at sendes afsted, kan

jeg dog ikke lade vre at sige Dem det kjrligste Goddag, rkke Dem ssterligen Haanden; men dette er ingen Brev, langtfra Svar paa Deres Sidste, hvori der er saa meget at tale om, isr Planen til Deres ny Bog, som jeg forbeholder mig ret at tale med Dem om og sige min Mening i den Retning. Kun i Dag, tusind Tak for det herlige sidste Brev og vr som altid forvisset, at De glder mig saa usigeligt ved hvrt Ord De sender mig. Det er mig nsten selv ubegribeligt, at jeg er saa optaget i og af jeblikket at jeg ikke kan faa tilfredstillet min Lyst og Trang ret at skrive Dem et lang Brev til men saaledes er det dog, idelig omringet af venlige Mennesker, der gjr Krav paa mig, saa toure til Vogns og til Hest; og det Alt udfordrer ofte, at jeg maa hvile det trtte Legeme, naar jeg helst ville stte mig til Skrivebordet. Hvrt jeblik kan vi vente den Europiske Damper, og da gaae vi strax med et stort Dampskib til den franske Guadeloup, hvor vi ingen Venner og Bekjendtere have, der vil vi leve lidt paa Landet, ubekjendte, og der skal jeg ret gotte mig ved Frihed, Stilhed og uforstyrret at vre Herre over min egen Tid, derfra, med Guds Hjlp, skal jeg da ogsaa skrive som jeg selv holder af det til Dem, min kjreste gode Andersen. Jeg glder mig meget til den Rejse, og til at see Noget for mig saa Nyt og Fremmed, dog som sagt, meest til min Roe! Ja, min kjre Ven, jeg aander og nyder - ak ofte forekommer det mig at vre for

meget af det Gode, hvorfor jeg

skal svlge i Naturens Herlighed, levende i en evig Sommer med alle dens Fortryllelser, som en stakkels Nordboe ikke kan ahne, naar han ikke har vret saa lykkelig at nyde dem. Havde jeg en fast Bolig herude, fik De

ingen Roe for mig, fr De kom! Hvor vilde det just vre for Deres Helbred; De veed nok Columbus troede, da han kom i de tropiske Lande at det var Paradiis! Vil man svare mig, at her er Sygdom og Dd saa sprger jeg hvor er ikke det paa denne Jord? og saaledes skal det jo vre efter Guds Villie; men herude, er dog det skjnneste Punkt af denne Klode den lyseste Port til det bedste Land hvortil vi Alle hige - til den Evighed hvor vi Alle skulde boe tilsammen! - Jeg er rask og fornjet, min kjre Ven, elsker Alle mine Kjre, og er lykkelig ved deres Kjrlighed! - Hils min kjre Elise, hvis De seer hende, og hvem af mine Venner, De seer Worsaae og Gr: frst og fremmest. Til den 2d April vil der komme et rigtigt Brev til Dem, dette er kun en lille Morgenhilsen, en systerlig Omfavnelse fra Deres til alle Tider kjrlige

Syster Jette.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost