Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 8. februar 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 8 Februar 1856

Min trofaste kjre Veninde!

Det var et deiligt stort rigt Brev fra Dem, Deres Sster igaar lod mig lse! hvor jeg er glad ved at vide Dem legemlig vel og sjlelig glad ogsaa Broderen har det godt og Dagene gaae som Festdage. Hvor Naturen maa vre smuk hiin Side Verdenshavet! jeg faaer en underlig Lngsel efter dette varme Underland, men der hen naaer jeg vist ikke! - Her hjemme er idelig Regn og Blst, jeg troer at i det nye Aar har Solen neppe viist sig mere end paa tre Dage; jeg mldte Dem sidst at jeg var blevet bestjaalet, derom er endnu Intet opdaget og det har piint mig; mit Livs Eventyr har skaffet mig mange Venner, men dog ikke hvet Misundelse og Lyst til at rgre mig. I Bogen er naturligviis hist og her nogle smaa Urigtigheder,3142) som jeg selv senere har opdaget og vilde i en ny Udgave see at faae rettet, men af de betydeligste er saaledes at i det jeg fortller om Ulrichs Redning3143) og mit Besg hos ham, jeg i de indledende Ord skriver at Efterretningen om Linieskibets Ulykke hrte jeg i Theatret, dette er ikke rigtig, jeg forvexler det med at Efterretningen om Slaget ved Slesvig hrte jeg der; denne Uagtsomhed fik jeg forleden et grovt anonym Brev for, med Tale om min strke Phantasie og at man maatte antage Bogen som et Phantasievrk, kort sagt, den gamle Corrigeren! - dog det hrer til det hverdags-smaa Qvleri og jeg antyder det kun for at De end mere kan fornemme hvor godt og friskt det er at flaggre som Dem fra til , hvor Roserne blomstre i varmt Solskin medens vi have Regn og Rusk! - Det nyeste Nyt jeg kan fortlle Dem er at endelig har Bournonville i Wien faaet Erkjendelse for sine Balletter der.3144) Den 31 Januar blev Napoli givet og vandt Scene for Scene overordentligt Bifald, ja efter anden og tredie Act blev Bournonville stormende fremkaldt, hele Familien er naturligviis meget lykkelig derved. Liden Kirsten fik Hartmann nyelig Efterretninger om fra Liszt,3145) han var i hi Grad opfyldt af denne Compositions Originalitet og Friskhed, den er nu givet frste Gang og af alle Musikfolk meget erkjendt, men hos Mngden har den dog ikke gjort den slaaende Virkning som Liszt havde troet, imidlertid vil det bedre vise sig ved de tilkommende Forestillinger. Af Nyheder fra Kjbenhavn, f Ex Marineministerens Forlovelse,3146) hrer De vel i Deres Ssters Breve, jeg vil altsaa kun holde mig til hvad jeg troer hun ikke mlder. Den Hilsen De sendte mig til Georg Carstensen3147) gav jeg til hans Broder den forrige Gouverneur,3148) saa han har modtaget den. Han har nu erholdt Tilladelse til at anlgge et Slags nyt Tivoli, Stedet bliver ude ved Frederiksberg Alee. Med Heiberg er man meget utilfreds, han angribes stadigt, selv hans Kone gaaer det ud over, Fru Nielsen3149) skal stilles i Glands og Glorie, som den Lidende, det er altsammen Parti-Sag; imidlertid glimrer Hedt og Wiehe paa Hoftheatret. Avisen for i Dag3150) mlder under Kunstacademiet: Hofbygmester, Conferentsraad J. H. Kock er eenstemmig bleven valgt af Academiets Forsamling til res-Medlem af samme Academi. - Professor Rasmus Nielsen har begyndt to Gange ugentligt at holde interessante Forelsninger over Kirkegaard, som Forfatter og Menneske; de blive meget besgte. Fra rsteds har jeg venlige Hilsen[er] til Dem, ligesaa fra Fru Lsse! - Med al min Tanke er jeg hos Dem og Deres Broder i det lyse, varme Land! bring de Venner af min Muse De der mder en hjertelig Hilsen. Min Reiseflugt iaar bliver neppe mere end her i Sjlland, til Fyen og til Silkeborg, gid jeg maatte have aandelig Ro og Friskhed til der at nedskrive min nye Bog, som De forelbig kan benvne: Ingen Christen - Lev glad og vel!

Deres trofast hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus