Dato: Marts 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

[Marts 1856]

Fra Stettin til Dresden, der tages ind i Hotel de Rom; seer Galleriet Raphaels Madonna, samt Holbeins) de bryhlske Terrasser, Theatret; een heel Dag til Dresden. (Reisen fra Stettin til Berlin 3 Thaler, fra Berlin til Dresden 3 Thaler og 16 Ggroschen).

---

Fra Dresden paa Jernbane til Prag varer en halv Dag, Resten af Dagen benyttes til at kjre op paa Hradschin og at see Tycho Brahes Grav i Teinnskirken. (Fra Dresden til Bodenbach 1 Thaler 4 Ggroschen; fra Bodenbach til Prag 3 Gylden 24 kr).

---

Fra Prag til Wien een Dag (11 Gylden 48 kr) i Wien boer De i Krntnerthor Strasse Hotellet lige over for Erzherzog Carl, De bliver her to Dage og seer Stephans Kirke, Burgtheater etc. faaer Passet viseret af den pavelige og af den toskanske Gesandt.

---

Fra Wien til Triest i to Dage og een Nat eller omvendt to Ntter og een Dag, dog tro er jeg De helst br tage to Dage for at komme ved Daglys over Semringen. (koster i alt henved 20 Gylden.)

I Triest boer De i Hotel de Ville (fr kaldt Hotel Metternich). De kan gjre det af med en halv Dag, spadsere paa Molo og i Byen. Fra Triest Dampskib i sex Timer til Venedig, (7 Gylden) De boer i "a la Luna"[,] der ligesom i Triest tales i Hotellet Tydsk og Italiensk. De besger Markuskirken, dei frari etc. Doge-Palaiet, roer gjennem den store Kanal, gaaer op paa ponte rialto, hrer Operaen etc.; kommer De her til om Formiddagen, da kan De samme Dag, hele den flgende og Formiddagen den tredie Dag kortest see det betydeligste og da med Middagstoget kjre paa Jernbane til Verona. Hotel gli due torri, see Kirken tt ved, besg Amphitheatret; De overnatter og reiser saa nste Dag med Jernbane til Mantua og strax videre til Bologna, her bliver De en heel Dag, seer Galleriet med Raphaels hellige Cicilie, besger Campo Santo og faaer leiet en Veturin til Florenz; ham afslutter De skriftlig Contract med, han befordrer Dem i to Dage der hen, srger for Deres Natleie og Middagsmad, den De frst faaer om Aftenen naar De kommer under Tag, saa at De selv paa et af Bedestederne maa srge for Frokost, som De bestiller og forud erfarer hvori den bestaaer og hvad den skal koste, dette maa De i hele Italien forud have aftalt paa Landet som i de strste Byer.

I Florenz bliver De 3 Dgn, seer Gallerierne i Palazzo degli Uficci med den mediciske Venus, Niobegruppen og de magelse Malerier dernst Galleriet paa Slottet, (hver Dag De er i Byen maa De imidlertid i degli Uficci), dernst Kirken St Croce, Domkirken etc. Haven Boboli & her, som i Rom maa De holde Dem til Reisebogen da her er saa / uendeligt meget at see. Med Veturin gaaer De herfra til Rom, over Siena er det en Dag kortere end over Terni, men De br vlge Terni der er den interessanteste, denne gjres i 5 eller sex Dage, men det maa niagtig bestemmes med Veturinen at han bringer Dem saa betids til Terni, at De der ved lys Dag kan kjre ud og see Vandfaldet, som ligger en Miilsvei udenfor; paa denne Tour kommer De tillige over Perugia og Assisi.

Rom her maa De blive 10 Dage; det er bedst De fra Venner der, veed hvor De skal stige af, Landsmndene siger Dem Beskeed, her behver jeg intet at notere, kun glem ikke Borghesernes Galleri, og Kirken St Maria del Angeli. Medens De er i Rom vil jeg nske at De kunde lgge to Dage til, for at gjre en Tour til Tivoli og see Vandfaldene der.

Fra Rom i fire Dage til Neapel, De maa betinge at Veturinen der overnatter i Mola di Gaeta, kommer saa betids at De er der en halv Dag, enten Eftermiddag eller Formiddag. Paa denne Reise kommer De over Campagnen, Albanerbjrgene Sumpene, Terradna, Mola di Gaeta og Capua.

I Neapel skal De boe paa St Luzia, der er et stort billigt Hotel, jeg troer No 47 eller 48, derom veed Landsmnd Beskeed, men der skal De boe og ikke omme i Smaagaderne. - De bliver frst to hele Dage i Neapel seer Museo Bourbonico, kjrer til Camoldoli, - Theatret, Gadelivet etc. - efter to Dage gjr De en stor Udflugt paa 5 Dage; frste Dag Herkulanum og Pompei, (Jernbane) (har De endnu en Dag at give da gaae til Salerno, og nste Dag hen og tilbage igjen og see Templerne i Pstum, Gaae da med en Baad fra Salerno til Amalfi,) fra Pompei maa De ellers til Sorent og Amalfi, eller helst frst Amalfi og da til Sorent hvor De maa anvende (Amalfi og Sorent) to Dage; i Sorrent boer De i Alberg del Tasso; nu seiler De en Morgenstund til Capri, boer oppe hos Pergani, Navnet husker jeg ikke ret, men Landsmnd vide det) De seer den blaa Grotte, vandrer hen til Grotta naturale og gaaer op til Tibers Villa, der paa nste Middag igjen til Sorent, hvorfra De kan samme Aften naae Neapel, eller om der er Erruption, da overnatte i Portici og bestige Vesuv. Ringere end 5 Dage kan saaledes denne Udflugt ikke gjres, men med denne kan De da ogsaa opgive at besge Ischia. Nu er De igjen i Neapel hvor De kun har vret to Dage; / De maa endnu blive her i henved to til og paa den ene af disse kjre gjennem Posilippo-Grotten og ud til Solfatara, dernst om mueligt besge Baj og kjre Strandveien hjem.

Fra Neapel med Dampskib til Genua, det seiler kun om Natten, den frste Dag ligger De stille ved Cevitta vecchia, den anden Dag ved Livorno, herfra kan De paa Jernbane i een Time besge Pisa, see der det skjve Taarn, Campo Santo, og Daaben, i een Time er De igjen i Livorno, der ikke frembyder stort at see, De gaaer ombord og er nste Morgen i Genua, hvor De tager ind i et af Hotellerne ud mod Havet, besger Balbigaden, Kirker og Theater, maaskee og[saa] Galeierne og tager med Post eller Veturin til Milano, eller til Turin, hvorfra, saa vidt jeg veed, nu er Jernbane til Milano, (Opholdet i Genua var een Dag) i Milano boer De i Reichmanns Hotel, (der tales tydsk) De bestiger i den tidligste Morgenstund Domkirken, for at see Alperne solbelyste, opad Dagen bliver det Taage. De seer Kirken indeni og er om Aftenen i La Scala. Seiersbuen og Arena maa ikke glemmes, der kjrer De hen. Halvanden Dag maa Mailand have; paa Jernbane naaer De i tre eller fire Timer Como, her bliver De fra Middag til nste Formiddag og boer tt ved Sen, faae Altan ud til den, med Dampskibet der gaaer over Sen tager De Plads og finder ved Landingsstedet en Omnibus der frer Dem til Byen hvor De med Diligense gaaer over Splgen, eet af de vildeste Alpepartier tt ved Rhinen, De kommer der gjennem "verlorne Loch", hvor De ndvendigviis maa gaae og ikke kjre; denne Tour maa gjres ved Dagen og De kan fra Italien og til Rorschach ved Bodensen gjre Reisen i eet Dgn, - fra Rorschach er Dampskib til Lindau (i een Time) her er Jernbane, paa hvilken man i een Dag naaer Mnchen. I Mnchen boer De i bayrischer Hof, besger Pinakothek, Glypthothek, Basilica, Aukirken, Allerheiligen Capel, Slottet, Buegangene; kjrer ud til Bavaria & Theatret. 2 Dage er den allerkorteste Tid for Mnchen. I een Dag til Nrnberg; Hotel rothes Ro eller ogsaa bayrischer Hof. De gaaer op og seer "Borgen", besger de to store Kirker og spadserer i Gaderne paa en halv Dag er Nrnberg seet. Herfra i een Dag til Leipzig og een Dag til Hamborg eller Lbeck, hvor De gaaer ombord paa Dampskibet. / De har saaledes paa Reisen anvendt 63 Dage eller to Maaneder og 2 Dage; De vil altsaa ved at lgge om kun otte Dage til de to Maaneder have en sex Dage til Raadighed. Dersom der nu skulde vre megen Snee endnu der hindrede Reisen hjem over Splgen, da erfarer De det i Mailand og De kan da tage paa Jernbane fra Mailand ned til Lago di Garda, der finder De Dampskib til Riva ved Enden af Sen, her holder Diligense og De kjrer til Trient og gaaer da over Brenner hvor man selv i den haardeste Vinter kan komme over, da gaaer Reisen lige til Mnchen, men i Inspruck maa De blive et Dgn; her er Kirken med Hofers Monument meget interessant. Reisen fra Mailand til Mnchen vil da tage omtrent fire a fem Dage, men denne maa De ikke beslutte Dem til uden at det er umueligt gaae over Splgen. Bestemmer De i Como, at gaae over St Gottdhardt, da kjrer De fra Camo i Omnibus i et Qvarteerstid til Camerlate og derfra med Diligense over St Gotthardt til Fluellen, her ligger Dampskib som gaaer lige op til Luzern (hvor De boer i Schweitzer-Hoff) seer Thorvaldsens Lve; seiler over til Weggis, hvorfra De bestiger Rigi, overnatter der og gaaer nste Dag ned enten til Emmensee eller Art, ved begge Steder findes Dampskib til Zug, man tager imidlertid Plads lige til Zrich (hvor hen De fra Luzern maa have sendt Deres Ti for at det ei skal slbes over Rigi). De finder da i Zug Postvogn til Horken hvor et Dampskib venter Pasagererne til Zrich, derfra kan De paa Jernbane gaae til Romanshorn ved Bodense, her frer et Dampskib Dem over til Frederikshafen, hvorfra De paa Jernbane i een Dag kan naae: Mnchen (den Tour er 6 Dage); men jeg raader helst til Touren over Splgen, som er meest vild-romantisk.

Reise i Schweits.

Om Morgenen med Diligense fra Chiavena over Splygen til Pfeffers, hvor Naturen er meget smuk, her til kommer De i mindre end et Dgn, dette er altsaa frste Dag fra Italien. Fra Pfeffers gaaer De til Wallensttter- og Zricher Serne hvor der er Vogn og Dampskib Forbindelse og stiger i Land i Horken, som ligger ved Zrikerse, det var den anden Dag. Fra Horken nste Morgen med Diligensen til Zug hvor De ved Zugersen finder Dampskib, det gaaer De med til Arth her bestiger De Rigi, (en Hest er bedst at have med) De er alt denne Dags Eftermiddag paa Rigi, sover her, seer Solopgang nste Morgen og gaaer ned til Veggis, der er Dampskib til Fluellen hvor De kan spise til Middag og kjre eller gaae op til Hospicet paa St Gothardt, der overnattes og med en Frer gaaer De til Grindelvald (een Dag) nste Dag til Lauterbrunnen, og om De vil samme Aften til Interlaken, fra Interlaken kan De i een Dag naae Luzern og derfra med Diligense der frer Dem ved Dampskib det Stykke De fr har reist over Zugersen og til Horken, (en halv Dag), og da bringer Dampskib Dem i een Time til Zrick, hvor De tager ind i Bauers Hotel lige for Posthuset. Herfra flger De min tidligere givne Opskrift.

---

Paa Bodense gaaer Dampskibe i alle Retninger, De kan saaledesfra den schveitser-By De er i ved denne S gaae til Schaffhausen, kjre med Omnibus (og alt Deres Ti) ud til Rhinfaldet og der boe i Webers Hotel, nste Dag er De igjen derfra med Dampskib enten til den wrtembergske eller bayriske Jernbane der vil gaae til Mnchen.

---

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 584-89)