Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 12. april 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Frken Henriette Wulff.

Kjbenhavn den 12 April 1856

Min kjre trofaste Veninde!

Den anden April3185) gik med Solskin og Glde! deilige Bouquetter fik jeg i den tidlige Morgen; Madam Rosenkilde3186) bragte mig een af de smukkeste; senere fik jeg pr Telegraph Gratulation fra Serres i Dresden, Klokken 10 om Formiddagen var den afgaaet og Klokken 2 havde jeg den. En Mngde hjertelige, deeltagende Breve kom, jeg lagde Deres

derved; og da jeg i Middagsstunden kom hjem stod midt i Stuen fra en Ubekjendt 5 magelse smukke Rosentrer i fulde Blomster; der var Theeroser, Provindsroser, gule Roser, et ganske deiligt Udvalgt. Hele min Bolig blev forvandlet til en Have; jeg fik et Dusin mindre Urtepotter, med Violer og Lillieconvaller, der er endnu en Flor og en Duft, uagtet det er 10 Dage siden. - Solen har skinnet smukt den sidste Tid og jeg har den strste Udvee, men det er endnu for koldt til at flyve fra Byen, imidlertid tnker jeg at tage afsted den sidste April, da skal Jernbanen vre istand3187) og jeg kan da fra 7 om Morgenen naae Slagelse Klokken 10 samme Formiddag, og to Timer efter vre paa Basns, hvor De veed Enken Fru Scavenius boer, derfra besger jeg Grev Holstein gift med Mimi-Zahrtmann,3188) gaaer saa lidt til Christinelund3189) og er i Kjbenhavn ved Slutningen af Mai, da agter jeg at flyve til Serres ved Dresden, men i August er jeg vistnok i Danmark igjen.3190) Jeg hrer til min Glde at De

kommer hjem til os i Efteraaret, vi sees altsaa da, om Gud vil! jeg glder mig [meget]3191) til at vi igjen skulle tale sammen, men er dog ngstelig for Deres Sundhed, De taaler ikke godt vort kolde vaade Climat, rigtig nok boede De meget slemt sidst De var hos os, jeg er vis paa at det vaade Trkhuus i Clasens Vindenes Have var Dem til stor Fortrd, vlg nu endeligt bedre. - Udstillingen er begyndt, der er et stort ypperligt Stykke af Exner, et Bondegilde hvor der dandses; der er et lille bitte mesterligt udfrt Stykke af Gertner,:3193) en lille Dreng der har lukket den nederste Dr for Stalden, inden for er en endnu mindre Pige, som lukkes inde, hun reiser sig paa Terne saa at man netop seer af hende Panden og det ene ie, hun har altsaa seet hvem der lukker for hende og nu er Armen lftet for at tage Fyren i Totterne; der er megen Sandhed i det lille Billede og Snavset paa Jorden er ganske magelst godt; ingen Hollnder gjr det bedre! - De veed da at Blomstermaler Jensen er dd!3194) - Den Ene flyver bort efter den Anden; ogsaa Etatsraad Hvidt3195) er dd. - Theatrene staae paa samme Punkt som fr, det vil sige ikke meget hit; Hoftheatret besges meest, hvor man til Overmttelse faae de samme kjedelige franske Stykker, der altid handle om en Mand og Kone der kommer noget i Veien med, men saa ender det moralsk! - Hedt og Wiehe ere de egentlige Stykker der lbes efter, de trkke som Prume3196) og Dbler,3197) dem er det og ikke den dramatiske Digtning der opfylder Folk. - De to skulle ogsaa vre de frste i hele Verden troe og sige flere Kjbenhavnere; jeg forstaaer mig ikke paa det og kommer der sjldent, heller ikke i Casino eller det kongelige Theater. - Hils den kjre Broder og gld mig snart med et Brev.

Deres trofast hengivne H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus