Dato: 9. maj 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Basns den 9 Mai 1856

Kjre Jonna!

Tak for Dit velsignede Brev, jeg fik det i forgars, just da jeg sad lidt eensom, thi et Par Dage har jeg maatte holde mig inde i det jeg paa mit venstre ie fik et Bygkorn, der meget piinte mig, saa jeg tilsidst maatte tage Omslag; nu er det saa godt som ganske overstaaet og glemt. Tak fordi Du saa snart skrev; der er en Inderlighed, Noget saa Velgjrende i Dine Breve, jeg bliver selv god og bedre ved at fornemme sund Deeltagelse og Forstaaelse; Gud glde og ledsage Dig. Igaar fik jeg et Brev fra Din Fader, Du lser jo alle hans Breve til Hjemmet, flger ham i hans Reise-Lykke, dette udtaler n af hans gladeste Dage og jeg tnkte derfor strax paa Dig at jeg i Dag burde sende Dig samme, men jeg nsker det tilbage igjen, slaae en Convolut om naar det er lst og lgger Du et lille Par Ord ved, [/] da bliver jeg endogsaa belnnet.- Brev til Basns gaaer over Skjlskjr. Nu er jo din Mand og Viggo indtrufne, hils dem begge to saa hjerteligt fra mig, ligesom ogsaa Rigmor og Astrid , jeg seer dem lyslevende smile og nikke til mig, Rigmor kjk og god, lille Astrid med de store vandblaa ine saa tillidsfuld og stille!

Naar Elisa eller Janina kommer i Pindsen til Christinelund da siig dem hvor det er mig piinligt at jeg neppe endnu i Sommer samles med dem, jeg synes saa godt om de to kjre Mennesker. Her paa Basns bliver jeg til Torsdag, siden tager jeg rimeligviis lidt til Holsteinborg, Ingemanns ere i Kjbenhavn og komme frst hjem omtrent den 17de; han skriver mig til at i Pint-[/]sen udkommer hans nye Bog: Guldblet. Ogsaa fra Frken Bremer fik jeg igaar Brev, hun reiser til Lausanne hvor hun stter mig stvne, dog troer jeg neppe at komme need til Genfersen.-

Det vil vre godt og forfriskende for den kjre Viggo at han kommer lidt paa Landet, han dreier sig for meget hjemme i Vanens gamle Hjul, hans kjkke kloge Aand behver lidt af afvexlingens Olie.

Er det ikke velsignet hvor godt Din Fader nyder denne Reise! jeg er ogsaa glad ved at han flger mine Optegnelser, dem han i Venedig, saae jeg af Brevene, allerede begyndte at tage mindre Hensyn til, han havde der mdt en dansk M: Petersen der naturligviis gav sin nyeste Hjemreise fra Rom over siena osv, lidt fulgtes de nye Angivelser, men i Florentz vendte man om til mine [/] Forslag og jeg var virkelig blevet meget bedrvvet om din Fader ikke var kommet til Terni, den Vei til Siena frembyder ikke store Skjnheder imod Terni-Routen. Nu haaber jeg at vore Reisende, nar de forlade Rom, ville stadigt tage Hensyn, i det Napolitanske, til alt hvad jeg har opgivet, de ville ikke blive misforniede dermed. Jeg lnges nu efter at hre det storartede Indtryk Rom har gjort, og glder mig ved al den Deilighed der opruller for dem i det de flyver mere og mere sydligt; naar Du skriver, raad ogsaa, paa mine Vegne, at de ikke komme til Schweitz fr ind i Juli, tidligere have de ikke Sikkerhed om nogenlunde klart Veir, og Din Fader kan godt alligevel naae til Kjbenhavn saaledes at han endnu der har en 8 Dage af Maanedens Slutning hvori han besger Dig! Lev vel, kjre Jonna! endnu engang hils Stampe og Brnene, ligesom ogsaa min Ven Viggo.

Din hjerteligt hengivne

H. C. Anders

Tekst fra: H.C. Andersens Hus