Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 10. maj 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Basns den 10 Mai 1856.

Kjre naadige Fru Grevinde! De vil tilgive at jeg skriver til Dem, men jeg veed ikke om mit Brev vilde trffe Hr Greven hjemme! De have begge saa venligt sagt mig at jeg var velkommen paa Holsteinborg og Hr Greven har iaar saa varmt gjentaget det at jeg derfor tillader mig at komme. Jeg har allerede, som Deres Naade veed, vret i denne Tid flere Dage her paa Basns og bliver endnu Pintsen over; jeg nskede her fra at aflgge et Besg paa Holsteinborg og dersom det der er beleiligt, da at indtrffe paa Torsdag den 15 Mai og blive et Par Dage. Jeg glder mig saa srdeles til at see og tale med Dem, Deres Mand og Svigermoder, i det smukke Hjem, det jeg endnu aldrig har seet, maaskee trffer jeg ogsaa Deres Fru Moder og Wanda.

Fru Scavenius14 beder mig at tilfie her i Brevet, at hun nskede at Indbydelsen til hende om at spise til Middag paa Holsteinborg frstkommende Tirsdag, maatte ombyttes til Torsdag, hun vil da selv fre mig til Dem.

Med den hjerteligste Tak og Hengivenhed

H. C. Andersen. Deres Naade

Fru Grevinde Holstein fdt Zahrtmann.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus