Dato: 20. maj 1856
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

280. Fra Henriette Collin.

Ti[r]sdag 20 Mai [1856]

Kjre Andersen Dersom De kjender nogle vakkre, danske, i Dresden bosatte Familier saa beviis mig det Venskab at give mig nogle Oplysnmger snarest mulig i denne Retning da min Broder har bedet mig derom'ndash;Jeg modtog igaar hans frste Brev derfra, han har havt Besg af Carus og de synes gjensidig tilfredse med hinanden men Christian har maattet forlade Rom for Bellevue da det frste som ellers i enhver Henseende var fortrffeligt'ndash;havde en altfor trist Beliggenhed for Een som altid er hjemme'ndash;Han fler Trang til lidt Omgang kan jeg mrke og generer sig for at gaa til Dahl som er en Celebritet og saae hellere at kunne finde lidt jevn Omgang'ndash;men det er sandt'ndash;De kjnder nppe andet en[d] Celebriteter, naar man selv er en saadan kommer man vel paa Reiser altid i Berring med sine Lige'ndash;for hjmme er det en anden Sag'ndash;hldigvis for os'ndash;hvordan skulle det ellers gaae mig og min Salep?–Om Familien vil jeg intet fortlle da jeg antager at De staaer i stadig Brevvexling god Amaliegade'ndash;Bedstefader og Theodor spiste her i Dag og havde det'ndash;hvr paa sin Maade godt'ndash;Th. har malet et stort Stykke hvis Indhold er saa gribende at mine Haar reiste sig paa Hovedet ved at hre det beskrive'ndash;

Farvel kjre Andersen Gid dette maa trffe Dem rask og glad. Alle mine hilser Dem kjrligst

Deres

Jette Collin.

I samme ieblik som dette mit Brev var paa Veien til Postkassen bragtes mig Deres venlige Linier hvorfor jeg takker Dem h[i]erteligt, det var saa smukt af Dem at tnke paa mig'ndash;Ja jeg har seet Skoven springe ud i sin yde Skjnhed og det er frst anden Gang i mit, ikke saa korte, Liv at denne Gldeer bleven mig tildeel'ndash;i vores lille Hauge er ogsaa Anledning nok for mig til daglig Glde og vores gamle jeg troer hundredeaarige blettr rdmer i disse Dage som den yndigste Pigekind.

Det er upaatvivelig en stor Tilvxt i Deres aandelige Nydelse paa Holsteinborg at den gamle fortrffelige Grevinde er der'ndash;men De og Hun kan umulig flges ad paa den christelige Vei, Gid De kunde!

Og nu atter Lev vel kjreste Andersen'ndash;Vi lnges Alle efter Dem.

Deres Jette.

Jeg tr jo nok vnte et hurtigt Svar paa min Bn om Dredsdner Oplysninger'ndash;ikke sandt?

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost