Dato: 22. maj 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

281. Til Henriette Collin.

Holsteinborg den 22 Mai 1856.

Kjre velsigne[de] Fru Collin!

I dette ieblik, Klokken 9 1/2 Onsdag Aften faaer jeg Deres Brev og jeg maa strax jage nogle Ord ned thi Posten herfra gaaer om Morgenen Klokken 7 og Brevtasken lukkes iaften; aligevel faaer De ikke min Skrivelse fr Overmorgen, udsatte jeg det, da gik der to hele Dage, saaledes ligger Holsteinborg udenfor al Jernbaneflugt, De vil altsaa tilgive det afjagede i mit Brev og tillige forklare samme for Deres Broder med Hensyn til det jeg har lagt indeni til den unge Dahl, Sn af Maleren, der er et genialt, velsignet Menneske, Deres Broder vil bestemt synes om ham, gid han maa vre i Dresden, i alle Tilflde er mit Brev som jo sendes til Faderen og som jeg har skrevet paa Dansk'ndash;ls det selv'ndash;for at han kan vide Indholdet og altsaa'ndash;er han ikke sengeliggende, selv aflgge Vesit hos Deres Broder og det vil han da,–skrevet saaledes at Deres Broder vel vil gjre Brug af det.–Den unge Dahl er det eneste Menneske jeg i denne Time kan tnke mig for Deres Broder'ndash;de Andre jeg husker ere Kunstnere af den Slags han vist ikke bryder sig om eller fornemme Familier, som han nok slet ikke vil ikast med, men Serres synes jeg han skulde kjende, give ham Brev vil jeg nu ikke, men hellere selv presentere ham, naar vi, om ikke lnge, vil Gud, mdes der.–

Jeg har maatte love at blive her paa Holsteinborg til Sndag over, siden agter jeg at besge Ingemann og kommer rimeligviis frst Sndag otte Dage til Kjbenhavn, bliver der i nogle Dage og reiser saa til Dresden, hvor jeg haaber at kunne vre Deres kjre Broder til nogen Tjeneste, tage lidt med ham omkring saaledes som han taaler det og fre et Par unge Venner til ham.–Her er rigt og prgtigt paa Holsteinborg men der til fredeligt, velsignet og godt. Den unge Grevinde er magels elskvrdig, huuslig, behagelig, god og rar, Brnene sde og kjrlige og den gamle Grevinde saa livlig, saa ung, saa christelig trofast, saa indtagende, jeg synes srdeles om hende og hun er mig meget god og deeltagende; vi tale meget sammen om Religion, men ogsaa om Naturen, om Poesi og Mennesker, jeg lser hit i mit Livs?Eventyr, som srligt glder hende. Men nu staaer Tjeneren ved Dren med Posttasken, jeg faaer ikke engang dette Brev lst igjennem, vil De gjre det for mig og saa brnde det, thi det er altfor afjaget! Hils Deres Mand, Datter og Sn! Alle i Amaliegade.

Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost