Dato: 23. maj 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Holsteinborg ved Skjelskjr.

Den 23 Mai 1856.

Kjre Ven!

Nu er da De og Deres Kone igjen tilbage i det venlige gamle Hjem ved Sen, og ved Begyndelsen af nste Uge haaber jeg ogsaa at naae der hen, hvor De jo nok vil beholde mig nogle Dage. Deres Brev fik jeg paa Basns, hjertelig Tak derfor! jeg blev der hele fjorten Dage, og frst Dagen fr Fru Scavenius reiste til Ems sagde jeg Lev vel og efter gjentagen Indbydelse kjrte herover til Holsteinborg, hvor den unge Grevinde, som De veed, er en fdt Zahrtmann; jeg har kjendt hende fra hun var en ganske lille Pige, hun er nydelig, hjertelig og elskvrdig; den gamle Enkegrevinde er her ogsaa og interesserer mig srligt; hun er saa ungdommelig, saa glad i Gud, saa prgtig at leve sammen med at jeg er snart groet fast og fler mig ganske hjemme. - Greven / kan kun fra Lverdagaften til Mandagmorgen vre her fra Kjbenhavn, og jeg maatte sidste Sndag give Lftet at blive her nste Sndag over, at vi endnu een Dag kunde vre sammen; jeg bliver her altsaa til Mandag eller Tirsdag, og kommer da enten den ene Dag tidlig om Morgenen, naar han kjrer til Banetoget ved Sor eller opad Dagen Tirsdag. - Baronesse Stampe venter mig rigtignok, men jeg har ikke Mod paa at komme der, vi ere altfor forskjellige, jeg har skrevet hende til min Hjertens Mening, hun har aligevel gjentaget Indbydelsen, nu har jeg bedet om Udsttelse til jeg kom fra Udlandet og venter altsaa at vre fri og kan flge mit Hjertes Lyst at flyve til Dem i Sor, det vil ogsaa bedre smlte sammen med det stille, smukke Liv jeg her nyder paa Holsteinborg hos de hjertelige, venlige Mennesker. Jeg lnges meget efter "Guldblet", det jeg seer nu er rullet ud i Vrimlen. - /

Jeg har i disse Dage endt Lsningen af en Bog, jeg tog med paa Landet: "Briefe gegen den Marialismus" [Materialismus] af Dr Fabri, den har i flere Retninger kastet Lys i min Sjl; og underligt nok Alt hvad jeg lser "for og i mod" - frer dog hos mig til den Forvisning at Religion og Videnskab ikke ere to hinanden fjendtlige Riger, men venlige Naboriger [ikke rettet til:] der, som i Havet, ikke har synlig Grndse men glide over i hinanden. - Det interesserer mig at see hvorledes de argeste Materialister frer Alt hen til et ddt Urstof fra Evighed, erkjender dette for evigt, men siger derpaa, at Bevgelsen alene manglede, denne kan de ikke udfinde - mig forekommer denne saa klar, [dette rettet til:] det er jo ganske til Bibelens Chaos de fre os - hvor Gud svver over Vandene, fra ham kommer Bevgelsen, det er jo ligesaa begribeligt, som at der var noget evigt ddt, det de erkjende og bevise; - Paa min Roman har jeg skrevet meget i disse 3 Uger, dog ikke saaledes i Flge-Rkke at jeg vil kunde lse for Dem. Denne Bog kommer ganske anderledes tillive end mine tidlige Bger, den er / heel tnkt, men trder frem i forskjellige Partier, om det er godt eller galt vil Tiden vise. -

Her er meget smukt paa Holsteinborg, Bygningen selv er som et Slot og Alt ogsaa indrettet paa samme Maade; Stranden naaer lige op under Vinduerne og erne udenfor ere smukt skovbegroede; her ere flere Nattergaler og Skoven staaer deilig grn, men koldt er det og jeg har endnu hver Morgen i Kakkelovnen.

Hils inderligt Deres Kone ligesom ogsaa Svanes og Pastor Zeuthen. Altsaa, om Gud vil, kommer jeg Mandag - eller Tirsdag, og jeg kommer ved Dagen!

Deres trofast hengivne H.C. Andersen.

Til Hr Etatsraad, Professor B. S. Ingemann.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 394-97)