H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Edvard Collin til H.C. Andersen 26. maj 1856

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 26. maj 1856
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

282. Fra E. Collin.

Min kjære Andersen. Da jeg af Deres Brev til Fader seer, at De modtager Breve i Sorø og at et Brev vil glæde Dem, saa seer jeg ikke, hvorfor jeg ikke dertil skal benytte en Søndag Aften og dens otium. Grunden, hvorfor jeg ikke skriver dette Brev fra Altona, er, at jeg ikke, som De antager, er reist derhen endnu. Derimod kunde Skjebnen vel føie det saa, at jeg reiste netop kort før Deres Hjemkomst; men der skal ikke være noget til Hinder for, at De kan faae de behøvende Penge, hvad enten De taler derom med Fader eller med Jette. Dersom det Veir, De har havt paa denne Reise, er det samme som det, vi have havt her, saa har det været daarligt, koldt og fugtigt. Pintsen skulde min Familie have brugt som en af dette Aars faa landlige Glæder, da vi ellers blive i Staden; men den Glæde blev os forstyrret ved den sørgelige Hændelse paa Rungsted med den unge Moltke, (Søn af Dickens's Oversætter), hvis Jette ikke har fortalt det, var Sagen i Korthed: han spadserede med os, ved et ubegribeligt ringe Spring brækkede han Benet, fik Stivkrampe og døde. Det er faa kolde Ord, som beskrive en Hverdagsbegivenhed, men dertil slutter sig en Families uhyre Smerte, to Forældres Opgivelse af de stolte og glade Forhaabninger, der knyttede sig til deres eneste haabefulde Søn.

Jeg har iaften været ude hos Fader, som havde det meget godt som sædvanlig; Louise og Ingeborg vare der, og de loe meget, som sædvanlig, især over et Udtryk, som jeg fortalte dem om en Grønkone, der vilde gifte sig; hun var Enke og sagde, at hun havde levet i 8 Aar med sin første Mand uden Resultat.

Jeg hørte da Rungs nye Operette, Annunziatas Fest. Da Musiken ikke er af Herz, har Berling havt Mod til at udtale sig imod den. Jeg er nu ikke stærk i strax at capere en Musik, saaledes at jeg første Gang bedømmer den; jeg troer imidlertid, at der er endeel Smukt i den; men der sad en Hvalp ved Siden af mig, som strax var paa det Rene med sin Dom, og som hyssede stærkt.

Jonas har tilbragt en meget glad Ferie paa Lerchenborg; han medbringer derfra Æg og andet naturhistorisk Udbytte,–Capitain Sommer er retourneret fra Vestindien og har ogsaa beriget hans Samling.

Forresten har jeg ikke noget at sige Dem, men kun at bringe en kjærlig Hilsen fra Mine og fra

Deres

26. Maii 1856.

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost