Dato: 28. maj 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Sor 28 Mai 1856.

Kjre Fru Grevinde!

tak for de velsignede, hyggelige Dage jeg nd i Deres deilige Hjem! De var saa hjertens god og Deres Svigermoder, hvem jeg fr ikke kjendte, viiste mig en Velvillie, en saa stor Deeltagelse, at jeg synes nu at have kjendt hende i mange Tider. Gid at Greven havde vret lidt mere hjemme, at jeg nu ogsaa kunde staae levende og godt i hans Tanke, men jeg veed jo at jeg hos Dem Allesammen er velkommen en anden Gang igjen, og da haaber jeg at det er en Tid jeg ogsaa mere kan vre hos og tale med ham. Ganske veemodig reiste jeg bort, jeg var blevet hjemme og flte mig der i Fred og Hjertelighed. Brnene havde jeg saa gjerne seet endnu engang, de huske mig da vel en Stund, hils dem begge to! siig til Ulrich-Adolph at jeg skal klippe ham det Moersomste jeg seer paa Reisen og siig Liden Bodild at Ole Lukie har fortalt mig om hende den frste Nat jeg sov her i Sor, og det er virkelig saa!; jeg har seet mange Smaadrenge her ved Academiet, om een af dem er den uartige Dreng, veed jeg ikke, men trffer jeg ham skal jeg sige han skal lbe ud til Holsteinborg, stte sig paa det lille Kid og ride lige ind i Stuen til Bodild, seer hun saadan en Rytter, saa maa hun tage sig iagt, jeg har varet hende, det er: den uartige Dreng.

Igaar fik jeg et hjerteligt rart Brev fra Storhertugen af Weimar, jeg havde ikke skrevet, nsten Aar og Dag, det laae mig paa Hjertet, thi han er saa trofast og god, saa skrev jeg i de Dage jeg var paa Basns og nu strax havde jeg et Brev saa inderligt og godt, han indbd mig at komme til sig og overvre hans Fdselsdag den 25 Juni, da skulde der opfres for frste Gang Anden Deel af Goethes Faust; han fortalte dernst at Liszt15 i disse Dage havde fuldendt en stor Symphoni: Dantes Helvede. Om jeg imidlertid kan indrette min Sommer-Reise derefter, er lidt uvist; i nste Uge, om Gud vil, tager jeg til Dresden.

I Dag er det Ingemanns Fdselsdag; med frste Banetog hertil kom Overhovmesterinden og hendes Datter16, de blive her til iaften og gaae da igjen tilbage; hendes Naade, som hrte at jeg nu gik op at slutte dette Brev bad mig tilfie fra sig hjertelige Hilsener; fra Wemmeltofte skriver hun til Fru Enkegrevinden!

Jeg bliver her til Sndagmorgen og jager saa til Kjbenhavn og i Ugen, som kommer, ud i den vide Verden!

Gid en deilig Sommer med Glde og Lykke rulle op for Dem kjre Fru Grevinde, Gud velsigne og bevare Dem! hils ret inderligt Deres Mand, Svigermoder og Brnene og lad mig blive venlig i Alles Erindring. Endnu engang Tak for alt Godt!

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen.

Til Deres Naade Fru Grevinde M. Holstein fdt Zahrtmann!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus