Dato: 28. maj 1856
Fra: Wilhelmine Julie Holstein   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Grevinde Wilhelmine Holstein til H. C. Andersen.

Holsteinborg den 28 Maj 1856.

Skulle jeg vel tage Feil, kjre Herr Professor! eller muligen have lrt af Mesteren selv, at give min ringe Phantasie et Svingop, men Sandhed er det dog, at jeg bilder mig ind: De gjerne ville tage imod en venlig Hilsen fra dem, De nys forlod paa gamle Holsteins Borg, som virkelig savne Deres kjere, livlige og deeltagende Selskab og fle en Tomhed siden Mandagen, der fjernede fra vor lille hyggelige Kreds saa mange Venner og kjere Gjster, at jeg synes jeg maa klage det for Dem, og tillige bevidne Dem af et oprigtigt Hjerte, hvad De i Savnet allerede maatte gjette, men dog ei slippe for at see det nedskreven paa dette ringe Blad:, hvor behageligt og kjert Deres Besg har vret os, hvor vi dvle ved Erindringerne og gjerne haabe, saa vist og fast som vi tr, og, om Gud vil! at De gjentager det saa snart De kan og glder os atter med saaledes at ville fle Dem hjemme en Tid hos os, thi, een Feil finder man jo altid ved det nydte Gode, og saa var da ogsaa denne Gang, den Ene, at det varede alt for kort! saa den kjre Andersen nste Gang maatte gjre denne Feil godt igjen med et langt Besg dersom det passede Dem, som os, og De ikke har savnet alt for meget denne Gang i det stille Liv blant Damer og Brn ?!

Hver Aften har jeg fortsat hvor De slap i Deres interessante Livs Eventyr men endnu kom vi ikke langt og det fornjer os egentlig naar det holder for en Tid som en ret levende og personlig Underholdning med den Savnede!

I det jeg nu bringer Dem min kjre Sv.Datters og min hjerteligste Hilsen og Tak! for Deres Ophold mellem os, saa vil De ogsaa med kjerligt Hjerte modtage de sde Brns Hilsener, og rres ved at hre Ulrich Adolphs Sorg over Deres Reise uden at have sagt Dem Farvel! jeg fortalte ham hvorledes De havde sgt ham og B. og raabt paa Altanen efter dem. Deres kjerlige Farvel! Da jeg sagde disse Ord: den gode Pr. Andersen vilde saa gjerne have trykket Eders Hnder i sine endnu, da brast U. A. i Taarer og skjulte sit Ansigt i Moderens Skjd saa vi maatte nsten grde med ham! De Smaa sige nu han maa komme snart igjen, og det samme sige de Store, med de bedste nsker for den reisende Digter og Ven, bede Dem endnu at hilse den elskelige Digter Ingemann og h. Frue og at bevare i venlig trofast Erindring de Smaas Bedstemoder

W. J. Holstein.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost