Dato: 30. maj 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Sor den 31 Mai 1856 [fejlskrivning for 30 Mai]

Kjre velsignede Jonna!

Nu er jeg i Sor hos Ingemann, hvor jeg kom i Mandags og har saaledes frste Gang vret hos ham hans Fdselsdag (den 28); Overhovmeterinden, Fru Rosenrn med Datter kom til denne Fest og blev her fra Morgen til Aften, som frste og sidste Banetog tillod det. - Dit smukke kjre Brev modtog jeg paa Basns, hvor jeg havde det godt og ret flte at jeg var velkommen; Fru Scavenius reiste med sine Brn til Ems, jeg tog over til Holsteinborg hvor jeg fr ikke har vret men saa ofte er blevet indbudt baade af Greven og Grevinden, hun er, som Du veed, en fdt Zahrtmann, jeg har kjendt hende fra hun var et lille Barn. - Desvrre var Greven borte, kun to Sndage kunde han med Jernbane Hjlp naae hjem, det var altsaa to enkelte Dage kun jeg nd godt af ham, men han var meget elskvrdig, hjertelig og god, jeg glder mig til at komme der en anden Gan og mere kjende ham. Alt er rigt og frsteligt kan jeg nsten / sige, men dertil saa hyggeligt, saa fredeligt, saa godt, ret til at blive hjemme. Den unge Grevinde er saa nydelig, saa from og god, dertil huuslig, ret som en god Alf paa den gamle Borg. Enkegrevinden har jeg ikke fr kjendt, Jette Collin skrev mig til at hun troede ikke at vi to vilde samstemme, den det gjorde vi just, vi havde mange aandelige Berringspunkter, jeg fik den gamle Dame saa kjr, hun er ungdommelig, livsglad, riig i Gud, har ie og Sind for Naturen, og hun blev mig ogsaa inderlig god, tnk Dig, igaar, fr endnu mit Brev kunde vre indtruffet til Holsteinborg, fik jeg et hjerteligt Brev fra hende, hun yttrede sig saa glad over mit Besg og at de Alle bad mig nste Gang at udstrkke dette noget lngere, jeg var der dog 10 Dage; hun fortalte at den lille Ulrich-Adolph, hendes Snnesn, havde grdt da han hrte at jeg var bortreist; jeg havde, da Vognen holdt for Dren, forgjves sgt ham, han var lbet i Haven. - Holsteinborg er virkeligt / et Sted jeg ret glder mig at komme til paa ny; Da nu Ingemanns Fdselsdag var saa nr, og jeg imorgen, Sndag gjerne vilde see alle Kjre i Kjbenhavn og derpaa midt i Ugen flyve til Udlandet, saa indseer Du nok, at jeg - isr efter ret at have flt mig i Fred og stille Hjemlighed, ikke havde Mod paa Nyse. - Hils imidlertid inderligt Elise og Jeanina, de to kjre Mennesker havde jeg saa gjerne talt med fr Afreisen, ikke at tale om at naae Christinelund, tale med dig, din Mand og de sde Brn, hils rigtig, med fuldt Hjerte og fuld Stemme!!! Ingemann lgger en Hilsen med til dig og dem Alle i dit Hjem! -

Min Reise gaaer rimeligviis frst til Serres i Maxen; Storhertugen af Wimar har indbudt mig til sin Fdselsdag den 25 Juni, da bliver paa Theatret opfrt 2den Deel af Goethes Faust. - Gld mig i Udlandet med et Brev, din Moder vil vide hvor det skal sendes hen; og nu lev vel, kjre velsignede Jonna! Gud lade en glad, en lykkelig Sommer / spille op for dig, gid jeg saae Dig og Dine, Alle glde og sunde om Dig naar vi mdes!, - Velsignelse og Lykke!

Din trofast hengivne

H. C. Andersen

[Udskrift: Baronesse Jonna Stampe fdt Drewsen paa Christinelund ved Prst. [Poststempel:] Sor Jernb: Postexpd: 30/5 1856

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 6, 87, 89-92)