Dato: 20. juni 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Collin, g. Lind
Sprog: dansk.

Brev nr. 40

Fra H.C. Andersen til Louise Lind, f. Collin den 20. juni 1856.513

Til Fru Louise Lind fdt Collin.

Maxen ved Dresden den 20 Juni 1856.514

Min kjre trofaste Veninde!

Tusinde kjrlige Hilsener til Dem, Deres Mand og Brn bringer dette lille Brev, der maaskee kommer hjem samtidig med Deres Svoger Drevsen, jeg fik igaar en Skrivelse515 fra ham i Milano, i det han med Lngsel flyver hjemad; jeg er stille her paa Landet og det snart en Uge. Kirsebrrene ere modne, Roserne blomstre rundt om og her er fuldt op af Fremmede i Maxen, altfor Mange, man faaer aldrig Ro eller Hvile. Forfatteren til "Ritter vom Geiste", Dr. Gutzkow516 er her, en temmelig kold, klog, forstandig Personlighed, der ivrig er meget net mod mig, men jeg fler ikke Sympatie for ham; her er en Digterinde Fru von Ghren der har skrevet en Fortlling "Christian Wohlgemuth",517 den er som taget ud af mit Livs-Eventyr og Helten lever og svrmer ogsaa i mine Eventyr og for min Bazar. Nogle Lrde, et Par fornemme Familier og Spadserende fra Omegnen have vi fra Morgen til Aften; hver Nat, siden jeg kom, lyner og tordner det, og dog er her trykkende varmt. Mit Tr, det jeg plantede, staaer i fuld Kraft og der er et smukt Anlg der ved. I Theatret i Dresden har jeg igjen maatte die "Profeten",518 imorgen tager jeg maaskee ind at hre "Fredinand Cortes",519 i ethvert Tilflde er jeg der overmorgen til "Jdinden", De seer at her gaaer flot til med Operaer, altid tre i hver Uge; og godt givet! Paa Sndag vil jeg tage til Weimar, det er der om Tirsdagen Storhertugens Fdselsdag, anden Deel af Gthes Faust gives! jeg er indbudt at see den og bliver en Ugestid der, tager da, tnker jeg, igjen her til Maxen, og med denne lille Reise i Udlandet lader jeg mig nok denne Gang nie; der paa vender jeg hjem, men ikke til Kjbenhavn fr i September. Christian Thyberg520 fandt jeg meget livlig, og Carus521 har nok ogsaa godt Haab! gid det maatte lykkes at han blev rask og vel igjen. I Theatret ved Propheten saae jeg pludselig tt bag ved mig Eduard Hansen522 der netop den Aften var kommet til Dresden for at besge et koldt Vands Bad i det sachsiske Schweitz ved Koenigstein. I Fremdenliste har jeg seet at i disse Dage ogsaa Bgh,523 Ch. Schmidt524 og Nielsen,525 Sn af den dramatiske Professor, ere reiste gjennem Dresden over Prag til Wien. Hver Dag staae bekjendte hjemlige Navne, det er, som om Alle flyve ud, men hjem flyver derimod Drevsen og Wanscher, jeg fik fra dem hver et Brev igaar, afsendt den 12 fra Mailand. De udtale begge levende, isr Wanscher at han mange, mange Gange har beklaget ikke at have fulgt526 mit Raad at opgive Sicilien; der har det vret dem det dyreste Sted, skaffet dem meest Besvr og mindst Udbytte!

Her i Landsbyen ved Maxen Slot er en Bondekone527 der skriver Vers, er en Slags Digterinde, hun kom her hjem til mig igaar; bragte mig en stor Krands af Forglemmigei, thi hun vidste sagde hun, jeg var een af de store Digtere. Jeg vilde give hende Penge, men hun traadte et Skridt tilbage og var528 ikke at bevge til at modtage disse, jeg blev derover ganske forlegen, bad hende om Forladelse og forrede hende saa en Bog af mine, den hun forniet modtog! Men nu Lev hjertelig vel! Deres trofast hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Ejnar Askgaard