Dato: 20. juni 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Adolph Drewsen
Sprog: dansk.

Maxen ved Dresden 20 Juni 1856.

Til Hr Etatsraad Drewsen

Kjre Ven!

Velkommen til Danmark, til Hjemmet til alle Kjre! jeg maa i Tankerne vre med at trykke Deres Haand. Maaskee i det jeg skriver dette flyver De, kun et Par Mile fra mig, forbi, men dette lille Brev mder Dem i Hjemmets Hjem! - Her i Maxen fik jeg frst iaftes Deres Brev, fra Mailand, 6 Dage var det gammelt; jeg tr altsaa i Dag ikke skrive Mnchen poste restante, men heller, som Tilfldet er, lige hjem: til Velkomst! - Var De den frste juli gaaet ind i Schweitz da havde jeg ufortvet jaget derned, selvom vi kun kunde have gjort Touren sammen op paa Rigi, men Deres Brev siger mig at det vilde jeg aldeles ikke kunde naae. - Mine Reisenotitser have altsaa vret rigtige, selv mit Udsagn om Reise til Sicilien! - det fornier mig meest at ved mine Notitser har jeg oftere maatte vre i Deres Tanker! hvormeget er der ikke nu vi have at tale om sammen, hvor gjerne saae jeg ikke at De nu lste Improvisatoren og hvad der i Bazaren angaar Italien, De vil da ret forstaae hvorledes jeg har se et dette Land og elsker det; De vil nu bedre forstaae min Udvee !jeg der er ene i Hjemmet. Den blaa Grotte har De dog seet! - hver saa kjrlig og god at glde mig med et Brev medens jeg endnu er heri Tydskland! Hjemfarten har vel kun bragt Dem to interessante Punkter der, nemlig Mnchen og Nrnberg og efter disse har De vel med mig elsket Jernbanerne, der har den Poesiens Kraft at den brer os hurtig over det alfor Hverdags. - Deres lille Have hjemme er jeg vis paa har med sit nordiske Grnne, Fylde og Friskhed rrt Dem i det frste Gjensyn. Ikkesandt: Hjemkomstens frste ieblik er Bouquetten af den hele Reise! - Nu Gud vre takket at De har i kort Tid seet og nydt saa meget Herligt, er glad og sund i Hjemmet hos Deres Kjre! De vil tillade og det maa De, at jeg regner mig med til de nrmeste Venner. Deres

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus