Dato: 28. juni 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Mimi Holstein-Holsteinborg
Sprog: dansk.

H. C. Andersen til Grevinde Mimi Holstein.

Weimar 28 Juni 1856.

Kjre Fru Grevinde!

Tidt og ofte er jeg med Tankerne i Deres velsignede Hjem, seer Brnene og den hele Kreds som den afspeilede sig hos mig; endnu engang tak for de smukke Dage og for det venlige Brev jeg siden modtog i Kjbenhavn; strax efter reiste jeg til Dresden hvor jeg kun blev nogle faae Dage og sgte da ud til mit sachsiske Hjem Maxen17, hvor mit Tr staaer i fuld Kraft omgivet af blomstrende Roser, hit oppe ved Klippe afgrunden, jeg blev her en otte Dage og besgte i den Tid det mig indviede Sted den danske Svanerede, her var ganske festligt ordnet og over det lille Egetr jeg plantede ifjor vaiede et dansk Flag. Digteren Gutzkov18 var nogle Dage her i Besg, Deres Naade kjender vist hans seneste Roman: Ritter vom Geiste. Storhertugen af Weimar havde indbudt mig til sin Fdselsdag; anden Deel af Goethes Faust skulde gives og jeg er forrige Sndag reist herhen og er nu i Begreb med atter at vende tilbage til Maxen ved Dresden, for der i mere Ro at arbeide paa min nye Roman; Storhertugen vilde at jeg skulde blive hos ham og paa hans Slot i Ettersburg19 og Wilhelmsthal20 skrive nogle Capitler, men det gaaer ikke, her er for riig Afvexling, jeg er aldeles trt af hele denne Uges Festligheder, Bal, Theater, Taffel, Goncert, den ene Dag i store Blger paa hinanden! det er mig nsten for meget og dog er her saa velsignet og godt. Jeg blev modtaget med en Hjertelighed af Storhertugen, som om jeg kunde vre een af hans hie Frnder, ogsaa hans Gemalinde21 og hendes Keiserlige Hihed Enkestorhertuginden22, vare og ere saa magelse ligefrem og hjertelige mod mig. Jeg fler mig aldeles frie og hjemlig i deres Kreds. Enkestorhertuginden reiser i disse Dage til Petersburg, for at vre [med] ved sin Brodersns23 Kroning. Ballet paa Ettersburg der alt begyndte om Eftermiddagen og endte med en fransk Comedie: Dieu vous bnisse24, frembd de rigeste Toiletter jeg lnge ikke har seet; isr betog mig een, der virkelig var saa svrmende, saa frisk og kldelig, det var den nu regjerende Storhertugindes; en fiin klar Kjole hvori var indvvet eller syet lilla kunstige Seriner, de grnne Blade udgjorde Dele af Kjolen selv, men Blomsterne vare fritstaaende, som Basreliefs. En ung Dame i det fineste hvide Lin med kun blaa Kornblomster tog sig blndende smukt ud, flere derimod vare mig lidt for brogede. Til Storhertugindens Kldning med Seriner var Hovedpynten Seriner og uendeligt mange Diamanter.

I forgaars modtog jeg her i Weimar et Brev fra New York, den rige Amerikaner Spring25, hvem Frken Bremer omtaler i sin Bog:Den nye Verden, skrev mig til, at han havde hrt for vist at jeg i denne Sommer kom til Amerika, han indbd mig at stige af i sit Huus og bad om at maatte arangere min videre Reise. Det er nu slet ikke kommet mig i Tanke at reise til den nye Verden, og mindst i denne Sommer, men der er noget saa smukt, saa venligt i denne Omhue for mig at jeg bliver ganske lille ved Tanken om al den Godhed vor Herre lader Menneskene yde mig!

Dersom Deres Naade vil unde mig endnu en Glde mere, da vil denne komme ved at De sender mig et Brev Dresden poste restante, da faaer jeg at vide hvorledes De selv, hvorledes Deres Mand, Svigermoder og begge Brnene have det. Er Deres Sster Fru Roberedo26 paa Holsteinburg da bring hende ligesom ogsaa Deres Moder min rbdige, hjerteligste Hilsen. Jeg glder mig til at forny Besget fra dette Foraar, det nsten forsvandt for hurtig, dog jeg har det for alle Tider, med Erindringen om de nys udsprungne Bge og de duftende Kodriver. Gud glde og bevare Dem og Deres!

Deres taknemligt hengivne

H. C. Andersen.

Deres Naade Fru Grevinde Holstein fdt Zahrtmann.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus