Dato: 29. juni 1856
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

286. Fra Henriette Collin.

Sndag 29 Juni [1856].

Tak for Deres Brev kjre Andersen og for Deres beroligende Ord om min stakkels Broder som jo maaskee ikke har det saa daarligt som han selv troer det, men dog, Gud bdre, daarligt nok. Gid han var hjemme igjn!

I Gaar kom Adolph og Wancher glade og velbeholdne hjem, den Frste er bleven 10 Aar yngre i sit Udseende ja Reiselivet er Sundhed og bliver man ogsaa engang paa Reisen bidt lidt af en Hund som ikke er gal saa forandrer det dog ikke Sagen og jeg glder mig til at see Dem komme hjm som Holder Jngling.

I Amaliegade er Alt vel. Kaffebordet samler Unge og Gamle Mennesker og unge og gamle Anskuelser og Meninger, men det er jo eet af Livets Krydderier at udvxle Tanker i deres Forskellighed, og kun fordi man ikke forstaaer at gjre det paa den rette Maade, blive[r] Krydderiet under tiden lidt skarpere end ndvndig Edgar gaaer det godt, det vil sige han lover til et haud og dermed er baade han og hans Forldre vel tilfredse Bedstefader er rask og i Reglen i godt humeurStella Semb (Boye) er her for Tiden og har bedet mig snde Dem ret mange Hilsner[;] hun bliver her en Maaneds Tid og haaber paa Muligheden at see Dem inden hun reiserhendes Broder Theodor er her ogsaa Han, som alle Deeltagerne i den Upsalensiske tour, er aldeles henrykte over disse skinne Dages Udbytte og Minder og Alle ere enige i at de bedste og meest ophiede Flelser ere fremkaldte ved disse Mder og ved den over al Beskrivelse varme Modtagelse der blev dem tildeelt.

Sndag Aften.

Da vi kom hjm fra Kirken laa Deres Brev til Edvard og til Ingeborg som takker og lader Dem sige at hun snart skal skriveDe har jo havt glade Dage i Veimar kjre Andersen og det maa ungtelig vre morsomt at blive omfavnet og kysset af en Storhertugjeg for min Person har jo ikke forsgt noget saadant, men havde jeg Valget saa tog jeg hans Kammerherre som gjorde et dybt Indtryk paa mig, det er Een af de ntteste mnd jeg har seet og hvis De skriver saa tak ham fordi han saa venligt erindre vort flygtige Mde[.] Om Theatret veed jeg intet andet at fortlle end at det danske Folk er opfyldt af glimrende Forhaabninger og at i enhvr velorganiseret Huusholdning findes der en stor Sparebsse hvis Indhold skal vre Til at gaa paa Comedie for.Dorph har imidlertid forbeholdt sig at kunne gaa sin Vei saasnart han lyster og vil derfor ingen gage haveFru Heiberg vil have Ferie den frste Halvdeel af Saisonnen, Hun skal vre meget alvorlig og ilde tilmode over den hele Tilstand.

Edvard hilser Dem hjerteligst[ ;] han skriver ikke idag da han ikke har Tanker for andet en[d] Steenkrukker og Fajance (som han nu skal realisere efter at have solgt Fabrikken) og han har en dunkel Anelse om at disse hans Tanker, selv om han satte dem i Vers, ikke vilde finde Gjenklang hos Dem.

Jonas er paa Rungsted og Louise hos Wanchersbeggedet haaber jeg til Gudhave det godt /p>

Louise Lind er med Ingeborg og Agnete paa Christinelund

See saa kjre Andersen nu veed De lidt om os Alle og jeg har kun tilbage at sige Dem at jeg ofte lnges efter Deres venlige Nrvrelse og at jeg glder mig inderligt til atter at see Dem[.] Gud give os et glad Gjensyn

Deres

Jette Collin.

Vil De takke Fru Serre for hendes Godhed at ville tage sig af Christian[;] det er smukt og menneskekjrligt af hende.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost