Dato: 8. juli 1856
Fra: Mimi Holstein-Holsteinborg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Holsteinborg d: 8/7 1856.

Kjre Herr Professor!

Det rrte mig virkelig at De i Deres fyrstlige Hjem havde en Tanke for mig, som De lod dvle i Ord og Pen, og hvorfor jeg nu bringer Dem min og mine Kjrestes hjertelige Tak. Skjndt Avisen havde nvnet Dem blandt Celebriteterne som samledes om Storhertugen af Weimar paa dennes Fdselsdag, lngtes vi dog Meget efter at hre noget directe fra Dem kjre Digter! som vi Alle holde saa meget af, og med hvem vi nst Guds Hjelp haabe atter at mdes til Efteraaret naar De har indsuget ny Honning i de fjerne Egne. Min Svigermoder besger for ieblikket sin yngste Sn, men kommer snart tilbage til sin gamle Rede, hvorfra jeg har sendt hende Deres Brev som et Olieblad der vinker. Min Mama besgte os i Lverdags med Wanda og Detten Lvenrn kun paa nogle faa Timer, da min Sster Roboredo nu er i god Bedring efter hendes skuffende Moder-Forhaabninge, men dog endnu for meget Reconvalescent til at Mama vilde forlade hende for lngere Tid.

Alle disse Kjre takke Dem for Deres venlige Hilsen og gldede sig med min Mand og mig over at De har det godt. Jeg tnker ofte med Lngsel paa Deres nye Roman og beder Gud lade mig opleve den Tid da jeg kan lre at kjende og skatte den. Min Husbond forlader mig nu ikke for den frste Maaned idetmindste, og vi nyde ret Guds rige Gaver i den skjnne Natur som vi fleere Gange maatte forlade netop i Sommertidens Pragt og Kjrligheden til Hjemmet voxer med Brnene omkaps. Disse lader Dem saa mange, mange Gange hilse. UlrikAdolf luger nu Andersens Epheu28, og bringer mig dens Bulletin naar jeg ikke Selv er saa vel at jeg kan komme ned til den. - Fru Scavenius er endnu ikke naaet hjem til Basns, men ret lnge var det jo ikke hendes hensigt at blive borte.

At Capt: Christian Wulff29 er dd i Amerika af den gule Feber er en srgelig Efterretning, som vel alt er bragt Dem af Andre. Min frste Tanke derved var hans Sster. Digteren Gutskovs seneste Roman Ritter vom Geiste har jeg endnu ikke lst. Jeg har ofte hrt ham blive omtalt af den nu afdde Therese Bacheracht30, som vist var hans Veninde. Sluttelig Levvel kjre Professor, saa vel som Alle paa Holsteinborg nsker Dem det ved Deres taknemmeligt hengivne

Mimi Holstein.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus