Dato: 16. juli 1856
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

288. Fra E. og Henriette Collin.

Kjre Andersen. Fra Chr. Thyberg har jeg modtaget Efterretning om Deres Tilbud med Hensyn til Jonas, at De vil skaffe ham en god Modtagelse paa Maxen, endog at De vil betale hans Hjemreise, med meget mere, som Deres gode Hjerte og Deres Venskab for os Alle dicterer Dem; men Eet vil De ikke gjre, De vil ikke have noget Ansvar, nogen Angest for, hvorledes han slipper fra en saadan Reise paa egen Haand. Nu vel, jeg kan forstaae det, men saa vil De ogsaa forstaae, at jeg, som min eneste Sns Fader, ikke kan vre fri for lignende ngstelser; thi vel er det, Gud vre lovet, rodfstet hos mig, at ikke en Spurv falder til Jorden uden Guds Villie, men jeg veed ogsaa, at man skal ikke friste Gud. Dog dette er ikke den eneste, skjndt det er den vigtigste Grund. Naar en Dreng i Jonas's Alder, da han endnu gaaer i Skole, skulde have en saa luxuris Ferie, og det lige Aaret efter at han har havt det for hans Alder ualmindelige Held at see den strste Deel af Tydskland, da maatte der vre ualmindelige Grunde til at retfrdiggjre Anvendelsen af saa store Bekostninger paa ham; han kunde ellers let faae Flelsen af at vre et Grevebarn eller noget lignende, at man ikke behver at arbeide for at hste Lnnen o. s. v. Jeg vil ikke bagtale min egen Sn, og han fortjener det heller ikke; han er kjrlig, god, veltnkende, kort sagt, han er min og Jettes Glde og Stolthed,–men flittig er han ikke; idetmindste er det ikke gaaet op for ham, at nu er Tiden til det Arbeide, som han i Livet skal hste Frugten af, og at det siden er for seent.

Det er nu ikke min Methode, maaskee det er galt, at vre strng; jeg troer man opnaaer mere ved at spore en Drengs Flelse for re og Pligt mod sine Forldre, med eet Ord: hans Ambition. Vkkes denne i dette Aar, som rimeligviis er det afgjrende for hans Skolestudier, saa vil det ogsaa gaae ham godt, saavist som han ikke mangler Evner, og da vil han ogsaa faae at see, at jeg ikke skal unddrage mig fra at skaffe ham de Glder, som jeg saa hilig under ham.

Altsaa: han kommer ikke, men tusende Tak for Deres Tilbud.

Da De saa jevnlig hrer fra Familien, har De vel ogsaa hrt, at vor kjre Ftter Gottlieb Bindesbll pludselig er dd.

Lev vel kjre Ven.

Deres

16/7 56

E. Collin.

Lad ogsaa mig takke Dem ret inderligt kjre Andersen for den Glde De vilde gjre min Jonas, min Erkjendtlighed er ikke mindre fordi Deres kjrlige Tilbud bliver ubenyttet.–Lev vel til vi sees

Deres hengivne

Jette Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost