Dato: 27. juli 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Maxen den 27 Juli 1856 Kjre Fru Scavenius!

Det er nu allerede paa fjerde Uge jeg er her i Maxen, her modtog jeg deres seneste venlige Brev fra Eisenach, tak derfor! var De kommet til Dresden, jeg haavde da, til min Bedrvelse, ikke faaet Dem at see, thi jeg var paa den Tid syg, forkjlet i en Grad, som jeg ikke fr har kjendt det, jeg havde formeligt Feber. Det slette Sommerveir, isr under Festlighederne i Weimar hvor vi kom mere i det Frie ennd jeg kunde taale, gav mig dette Knk, som dog nu er overstaaet og saa temmeligt forvundet, paa lidt Hoste og Mathed nr. Det var ivrigt livlige, smukke Dage, med Bal, franske Comedie, Fyrvrkeri, og al Lystighed. Storhertugen vilde at jeg skulde blive paa hans Sommerslot og arbeide paa Romanen, men jeg troede at finde mere Ro i Maxen, vel blev det ikke Tilfldet, men da jeg blev syg var her en bedre Pleie, end paa et kongeligt Slot. - Igaar var her i mit smukke Maxen ogsaa en Fdselsfest, Godseierens, og her opfrtes min Vaudeville: Fuglen

i Pretret, som var blevet oversat og af Concertmesteren indrettet ganske til den samme Musik, som i Kjbenhavn, og blev meget nysseligt udfrt, Intendanten fra Hoftheatret i Dresden var tilstede og nu bliver det der om nogle Uger bragt paa Scenen. Ogsaa for mig har de kjre Mennssker ordnet en Deel, saa smukt saa festligt. Henselt, den bermte Claveerspiller er herr og hver Dag, tidt for mig alene spiller han magelst deiligt! Nu er jeg indbudt til et Gods i Schlesien, men jeg har en forunderlig Trang efter Hjemmet; paa Silkeborg ventes jeg, men begge Steder sender jeg Afbud og flyver lige til Basns, jeg er jo, veed jeg ogsaa der, saa velkommen! tak for Deres deeltagende venlige Sind for mig, kjre naadige Frue! Hils Brnene og Frken Schumacher. Den 5 Juli reiser jeg over Berlin hjemad og skriver jeg ikke forud og siger den bestemte Dag jeg kommer til Corsoer, saa holder jeg en Formiddag pludselig for Gaarden og veed at milde, venlige ine hilse paa mig! - Deres taknemlig hengivne H. C. Andersen

Tekst fra: H.C. Andersens Hus