Dato: 14. august 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonna Stampe, f. Drewsen
Sprog: dansk.

Glorup den August 1856

Kjre Jonna!

Det er lnge siden jeg skrev Dig til, lnge siden at jeg hrte fra Dig og din kjre lille Kreds! Det veed jeg, at din Fader har besgt Dig, at Louise Lind med sine Smaapiger have vret paa Christinelund, men det er ogsaa den hele Viden, jeg har ikke vret langt ude denne Somme, ikke lnger end til Weimar og til Dresden, hos kjre mennesker der, og den meeste Tid har jeg skrantet; Sommeren har vret saa kold, jeg har gaaet med en Forkjlelse over i tre Uger, Hostet og hevet, som det ellers kun er Tilfldet om Vinteren hjemme. Ved Festligheden i Weimar, Storhertugens Fdselsdag, fik jeg saa megen kold Luft i mig at jeg i Dresden laae flere sage syg og i Maxen, var jeg en klynkende Lazarus, jeg havde da ikke Lyst til at reise mere sydpaa og efter omtrent 4 Ugers Ophold hos Serres, reiste jeg i forrige ude med Christian Thyberg hjemad over / Berlin, Hamborg og Flensborg; derfra vilde jeg i Lverdags have gaaet lige til Korsr og samme Aften naaet Basns, men Veiret var ikke godt, Dampskibet gik saa snegleagtigt at jeg indsaae at det blev meget sildigt fr jeg naaede hen hvor jeg vilde, jeg steeg derfor i Land i Svendborg og kjrte til Glorup, hvor jeg nu bliver til Tirsdag, i det at Grevinden ventes hjem fra Marienbad paa Lverdag og saa kan jeg dog vre to Dage sammen med hende. - Glder Du mig med Brev, send det da til Basns ved Skjlskjr.

I Weimar saae jeg frste Act af Gthes Faust anden Deel, det rundede sig smukt, var saa forstaaeligt; tidligere har jeg altid syntes at anden Deel faldt aldeles fra hinanden, jeg lste nu den hele Digtning og det var en sand Nydelse, nu var den mig frste Gang saa klar, anden Deel af Faust forholder sig til frste, som Toppen paa Tret forholder sig til Roden, det er en Digtning som i Tidens Lb vil skattes og elskes. - Hos Serres i Maxen over/satte jeg med Major Serre , "Silkeborg", "den nye Barselstue" og "Fuglen i Pretret". Denne sidste blev paa Serres Fdselsdag opfrt af Dilitanter og virkelige Skuespillere, Musiken blev, som jeg foreslog dem, sat ud for Klaveer, den bermte Henselt var hele Orchestret; Stykket selv blev efter Opfrelsen antaget af Thaterintendenten for det kongelige Theater i Dresden og vil der om nogle Uger komme paa Scenen. Mit Tr i Maxen grnnes og trives, den lille Eeg jeg plantede ifjor har sat nye Skud, et Danebrogsflag vaiede over den. Det nye Anlg "Den danske Svanerede", som er indviet mig blev besgt og var nok saa festligt indrettet. - Gjerne var jeg hjemme taget til Wilhemsthal hos Storhertugen af Weimar, jeg veed at jeg er saa velkommen der, men jeg blev af Geheimeraad Carus, Kongens Lge, skyndet paa at sge den salte S, bruge Sbade og det vil jeg nu paa Basns, dersom kun Veiret vil [ulseligt, hul i papiret] varmt. Jeg lnges meget efter [ulseligt, hul i papiret] dit Befindende, vide lidt om [ulseligt, hul i papiret] Brnene. / Hils dem Alle saa kjrligt, saa hjerteligt. Rigmor tnker jge husker mig nok, men Astrid beholder mig nok ikke, det er saalnge siden vi mdtes! - Bring Elise og Jeanina, ligesom ogsaa Holger min Hilsen! - Din Fader har vel fortalt friskt og levende om Italien og Schweitz; dette sidste Sted veed jeg Intet af hvad han har seet, i Mailand slap han for mig, og efter at han kom til Danmark hrte jeg aldrig fra ham. -

Jeg lnges meget efter at see Dig, din Mand og Brnene, lnges efter de Kjre i Kjbenhavn, dog derhen kommer jeg neppe fr i de frste Dage af September, jeg gaaer nu, som sagt fra Glorup til Basns, maaskee derfra lidt til Holsteinborg og over Sor hjem. - Silkeborg, Wilhelmsborg, Adlersborg og alle andre Borge maa jeg opgive i Sommer, saaledes er det naar man har saa mange Huse.

Lev vel! Gud [hul i papiret, mske: bevare og] glde dig

din [ulseligt, hul i papiret: hengiv]ne

[ulseligt, hul i papiret: H. C. ]Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (Microfilmscan 6, 93-96)