Dato: 22. august 1856
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 353. Fra Henriette Wulff.

Sandefjord i Norge d 22d August 1856.

Kjre Andersen.

Jeg har lnge nsket at takke Dem for Deres sidste Brev fra Maxen af 25 July, men frst kom min Rejse herop, saa en meget fatieguant Badecour, der gandske har gjordt mig uskikket til at skrive, og endnu er jeg i Grunden kun lidet oplagt dertil, men jeg synes dog at Tiden bliver altfor lang uden jeg lader hre fra mig, og at jeg faaer at vide hvorledes det gaaer Dem, om De fler Dem bedre, ja som jeg haaber fuldkommen vel; lad mig snart hre det, hvor De end frdes. Skjndt jeg aldeles ingen Lyst havde til at tage herop til Sandefjord, jeg var saa trt paa Legem og Sjl, og trngte frem for Alt til Hvile for begge, men min kjre stakkels Syster Ida var saa forknydt, og lngtes saa meget efter at tale med mig, at jeg gav efter for hendes nske og tog herop med Dampskib d 30 July, og har siden min Ankomst brugt Svovlbade Dusch og Styrtebade, elextriseres af Manter,3218) en Slags rde hvad vi kalde Vandmnd hos os, og det lader til at gjre mig gandske godt Alt; da de Andre nskede jeg skulde bruge det Alt, gjr jeg det. Sommeren er kold og barsk heroppe, men det er den jo over hele Europa; Naturen er ikke videre smuk her, lave Fjelde, med ingen Vegetation, men Luften er reen og god, Het dufter, vi drikke frisk Melk, spise Br plukkede paa Fjeldene, og leve for at styrkes til at gaae Vinteren i Mde. I mit indre stille Liv lever jeg med en inderlig Lngsel efter min elskede Christian, jeg savner ham saa bitterligen her paa Jorden, og strber derfor ideligen at leve med mine Tanker hos ham i Himmelen! Gud er uendelig naadig imod mig, han giver mig uagtet Alt det, en indre Fred, en Stilhed i min Sjl, som Havblikket flger paa Stormen!

Jeg gaaer nu stille hen mit Liv her, forventende Gjenforeningen; men til den salige Stund vil jeg strbe, saalnge jeg er her paa Jorden, at gaae saa retteligen som muligt, at virke og vre det Bedste jeg kan. Endnu i Vinter bliver jeg her i Danmark, hos Syster Ida; lever jeg til nste Sommer, og om Gud vil, gaaer jeg atter tilbage til mit kjre udvalgte Land, til kjre Venner - til Christian's Grav, besger den - og alle de kjrlige Mennesker der har vret som Systre og Brdre for mig i Ndens Time! Jeg er meer end nogensinde bundet ved uoplselige Baand til det herlige Land og Mennesker!

De skriver i Deres Brev at jeg var eene og forladt derude! Fra det jeblik Gud tog Christian til sin Himmel, sendte han kjrlige deeltagende Venner at mde mig paa min Vej, og saamegen Kjrlighed jeg modtog er sjelden, maaske aldrig bleven mig til Deel - saa, eene og forladt var jeg ikke derude , jeg fler mig langt mere saa her i Norden - i Danmark! Jeg glder mig meget til at see Dem, min kjre Ven, til at tale med Dem, det vil ogsaa berolige Dem for mig, som det gjorde Ida, ved at leve med mig, ved at see hvor Gud har givet mig Styrke til at bre min Sorg og min Smerte; men vi vide jo, at Gud aldrig prver os over vore Krfter!3219) Vores kjre Henny er udcommanderet paa en Efteraarstour med den ny Skrue-Fregat Niels Juul - vi vil jo savne ham naar vi nu om 10 Dage komme hjem, men dog glder det os at han skal gjre den tour, det er jo hans Kald, hans Vej til Roes og Hder - med Guds Hjelp! - Deres ny Roman gaaer vel rask frem, det vil vre en stor Glde for mig at hre om den og maaske af den, naar vi atter mdes. De vil snart skrive mig til, og lade Brevet gaae til Koch's Huus, da vi som sagt, d 31t i denne Maaned haabe at vre der i god Behold. Koch er ikke bedre, synes mig, heller ikke vrre, Ida har det, som hun kan, med en saa syg Husbond, og sit store Savn paa Hjertet, som vi Alle deele! Naar vi sees skal jeg sige Dem saa meget jeg har faaet at sige Dem fra Amerikanerne, om deres Kjrlighed til Dem og deres nske at De vilde besge dem engang. Veed De Fredrika Bremers Addresse, da skriv mig den til, hun glemte i sit Sidste at sige mig den i Schweitz.3221) Koch og Syster Ida hilse Dem venligst, vi Alle glde os til at samles med Dem, dog vel Ingen saa inderligt som

Deres troe Systerlige Henriette Wulff.

IUdskrift ]

Hr Professor H: C: Andersen.

Ridder af flere Ordener.

Bedes besrget godhedsfuldt af Hr Geheimeraad Collin,

af H: Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost