Dato: 4. september 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Sor den 4 Sept 1856

Kjre Fru Scavenius!

Frst imorgen kommer jeg ind til Kjbenhavn, Ingemanns ere saa venlige ikke at ville slippe mig allerede i Dag; det er mit imidlertid en Trang at skrive Dem til et Par Ord og sige hvor levende og inderligt De og Hjemmet Basns er i min Tanke! tak for Deres venlige Deeltagelse og Godhed, jeg flte mig saa hjemlig, saa glad, saa oplagt til at skrive, i deres gjestfrie Huus; der var saa godt, De, Brnene, den hele Omgivelse vilde mgi saa vel! tak, inderlig Tak! - Ved ankomsten her til Sor havde jeg en stor Angest, den kom ved et Brev, som jeg her modtog og deri stod at den gamle Collin i Sndags var blevet meget syg, imidlertid var det Dagen efter igjen betydeligt bedre og efter Lgernes Sitgende var her slet ingen Fare! Jeg skrev ieblikkelig ind og vilde nu have reist i Dag, men imorges fik jeg igjen en Skrivelse der sagde mig at han var oppe og flte sig vel; altsaa kommer jeg frst imorgen Eftermiddag til Byen. Ingemann blev glad ved deres venlige Hilsen og beder mig sende Dem sin Tak; af min Roman hrte han igaar hele frste Deel og var meget glad over den; han foreslog mig at give den Navnet: "Prstens Pleiesn" og jeg er nr ved at antage samme. Hils Luzia og Otto kjrligt og hjerteligt fra mig. ligesaa den fortrffelige Frken Ltzau og, ikke at glemme, Frken Auffm'Ort - ja hvorledes skrives Navnet? - Veiret er igaar og i Dag straalende med Solskin, men koldt, saa jeg ganske er i Vinterti. - Naar jeg har vret en Ugestid i Kjbenhavn, tillader De at jeg sender et lngere Brev, dette er kun Tak og Hilsen. Gud glde og bevare Dem og deres kjre. Deres taknemligt hengivne [Underskriften er bortklippet] Til Deres Naade Fru Scavenius fdt Moltke!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus