Du har sgt p: +Andersens +Hus

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 11. september 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 11 Sept 1856 Kjre Fru Scavenius!

Allerede nogle Dage har jeg nu vret hjemme og i alle disse har Sommersolen ret bestraalet min Stue, jeg sidder der, som i et Drivhuus, i det jeg har Sol fra den staaer op til den gaaer ned, De indseer altsaa hvor jeg fortryder ikke at vre paa Landet, ikke at vre endnu paa det kjre hyggelige Basns. Hvor deiligt maa der ikke nu vre der i Skov-Naturen ved den aabne Styrand. De og Brnene have det vist rigtigt godt, hils dem begge to kjrligt og inderligt, ligesom jeg beder Dem bringe mig i venlig rindring hos Frken Schumacher. Excellensen Collin fandt jeg, Gud skee Lov ganske vel og Jette Wulff var og er uendelig mere rolig end jeg turde have troet; med smuk christelig Tro og Hengivenhed brer hun sin store Sorg, Tabet af den Broder hun med hele sin Sjl hnger ved. Fra Storhertugen af Weimar fandt jeg paa mit Bord, da jeg kom hjem, hans Photographi-Portrt, sendt i Casse her til, at det kunde vre ved min Ankomst i Stuen og sige mig velkommen, det var hjerteligt betnkt. Frken Wulff har fra Amerika bragt mig fra Springs den nye Digtning af Longfellow: the Song og Wiawatha, der gjr megen Lykke; jeg mder overalt venlige Mennesker, saa at Hjemkomsten nu er ganske anderledes end for Aaringer tilbage, derfor kom jeg da altid til Kjbenhavn med uroligt bankende Hjerte. I Kongens Theater har jeg nu Friplads alle Aftener, fr var det fire Aftener om Ugen; i Casino har jeg ogsaa Adgang til hver Forestilling, saa at jeg har det nemt nok med Comedie. En dansk Skuespiller fra Norge Hr. Hagen er traadt op i Casino, han synes at vre et ganske betydeligt Talent. - I nste Uge optrder paa Kongens Theater Madam Rosenkilde, som Centrillon; af Stykker der kan ventes givet, nvnede Directeuren mig: Salomon de Caus af Munck - Sommernatsdrmmen af Schackspear - mit Drama Mulatten o.f. - Paa anden Del af min Roman har jeg endnu ikke faaet Rolighed til at arbeide, det gik saa rigt, saa sprudlende, som et heelt Rhoars Vld medens jeg var paa Basns, dog her kommer vel ogsaa i Kjbenhavn snart en smuk Dag den Genius, der maa komme for at bringe Digtningen til at voxe frem. - I Tanken gjenlever jeg de smukke venlige Dage paa Basns og glder mig til i Julen at vende der tilbage en kort Tid. Gld mig engang med et lille Brev, at jeg kan vide hvorledes De og hele Kredsen have det. - Fra Grevinde Holstein paa Holsteinborg har jeg ikke hrt, jeg vil dog haabe at hun befinder sig i fremadskridende Velgaaende.

Endnu har jeg ikke faaet Jerichaus at see, men tnker imorgen at besge dem; ogsaa Frken Brandes maa jeg op til. Er endnu Frken Ltzau paa Bans eeller her i Byen ved den grnne Vold? Tak for Brevet der sendtes mig til Sor, jeg fik det netop fr Afreisen, mit Brev til Dem, kjre Fru Scavenius modtog de vel paa den samme dag?! Lev hjertelig vel! Deres taknemligt hengivne [Underskriften bortklippet]

Tekst fra: H.C. Andersens Hus